Văn phòng dịch vụ hành lý

Nếu hành khách có bất kỳ yêu cầu gì về vấn đề hành lý, vui lòng liên hệ văn phòng dịch vụ hành lí New Zealand hoặc văn phòng dịch vụ hành lí quốc tế để biết thêm thông tin.

Văn phòng dịch vụ hành lí New Zealand

Văn phòng Dịch vụ Hành lý Quốc tế