Thông tin về việc định vị thiết bị

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin định vị khi có sự đồng ý của quý khách và giới hạn cho những mục đích sau:

  • Cung cấp cho quý khách những thông tin du lịch tại điểm đến như thông tin của sân bay, giờ và thời tiết của địa phương.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin định vị của quý khách tối đa mười hai giờ trước và sau chuyến bay khởi hành và hạ cánh. Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin định vị của quý khách trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích trên, thường không quá một vài phút. Sau đó, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa thông tin này.

Hành khách có thể dừng việc chia sẻ thông tin định vị với Air New Zealand bằng các bước sau:

Thiết bị Apple

Truy cập phần "Cài đặt", sau đó chọn phần "Riêng tư", trong đó có "Dịch vụ định vị".
Hành khách có thể bật hoặc tắt dịch vụ định vị cho ứng dụng “Air NZ”

Thiết bị Android

Mở ứng dụng Air NZ và truy cập phần "Cài đặt".
Cập nhật "Sử dụng vị trí của tôi" trong tiêu đề Thông báo.