Thông tin liên hệ - Quốc tế

Sau đây là danh sách số điện thoại dùng để liên hệ với chúng tôi, quý khách cần sử dụng đúng số điện thoại của từng vùng/ quốc gia được liệt kê dưới đây.

Quý khách có thể liên hệ với Tổng đài 24/24 tại New Zealand (nói tiếng Anh) qua số điện thoại +64 9 357 3000 (có tính phí gọi quốc tế).

Lưu ý: Tất cả số điện thoại miễn cước ở Châu Âu qua tổng đài 0800 chỉ có thể liên hệ bằng điện thoại cố định.

Liên hệ từ

New Zealand

Mua vé & Đặt chỗ

0800 737 000 (Trong lãnh thổ NZ)
+64 9 357 3000 (Quốc tế)

Cần trợ giúp dành cho người khiếm thính và thính giác kém, vui lòng liên hệ tổng đài NZ Replay tại 0800 4 711 711

Website 

www.airnewzealand.co.nz


Liên hệ từ

Việt Nam

Mua vé & Đặt chỗ

28 6291 2277

Website 

www.airnewzealand.com.vn

www.airnewzealand.vn


Liên hệ từ

Ác-hen-ti-na

Mua vé & Đặt chỗ

11 5274 1629

Website 

www.en.airnewzealand-ar.com


Liên hệ từ

Úc

Mua vé & Đặt chỗ

13 24 76

Website 

www.airnewzealand.com.au


Liên hệ từ

Áo

Mua vé & Đặt chỗ

0800 29 58 38 (Chỉ dành cho điện thoại cố định)

Website 

www.airnewzealand.at


Liên hệ từ

Bali

Mua vé & Đặt chỗ

21 521 2005

Website 

www.airnewzealand.co.id

www.airnewzealand.id


Liên hệ từ

Bỉ

Mua vé & Đặt chỗ

0800 79 586 (Chỉ dành cho điện thoại cố định)

Website 

www.airnewzealand.eu


Liên hệ từ

Brazil

Mua vé & Đặt chỗ

11 4118 6257

Website 

www.en.airnewzealand-br.com


Liên hệ từ

Canada

Mua vé & Đặt chỗ

1866 351 9528

Website 

www.airnewzealand.ca


Liên hệ từ

Trung Quốc

Mua vé & Đặt chỗ

400 101 8080

Website 

www.airnewzealand.cn


Liên hệ từ

Đảo Cook

Mua vé & Đặt chỗ

682 26 300

Website 

www.pacificislands.airnewzealand.com


Liên hệ từ

Colombia

Mua vé & Đặt chỗ

4118 6257

Website 

www.airnewzealand.com.co


Liên hệ từ

Cộng hòa Séc

Mua vé & Đặt chỗ

800 143 854

Website 

www.airnewzealand.eu


Liên hệ từ

Đan Mạch

Mua vé & Đặt chỗ

800 17 055

Website 

www.airnewzealand.eu


Liên hệ từ

Đảo Fiji

Mua vé & Đặt chỗ

679 331 3100

Website 

www.pacificislands.airnewzealand.com


Liên hệ từ

Phần Lan

Mua vé & Đặt chỗ

0800 11 32 82

Website 

www.airnewzealand.eu


Liên hệ từ

Pháp

Mua vé & Đặt chỗ

0800 90 77 12

Website 

www.airnewzealand.fr


Liên hệ từ

Đức

Mua vé & Đặt chỗ

0800 183 0619

Website 

www.airnewzealand.de


Liên hệ từ

Hy Lạp

Mua vé & Đặt chỗ

30 210 9652 300

Website 

www.airnewzealand.eu


Liên hệ từ

Hong Kong

Mua vé & Đặt chỗ

852 2862 8988

Website 

www.airnewzealand.com.hk


Liên hệ từ

Ấn Độ

Mua vé & Đặt chỗ

22 4300 4500

Website 

www.airnewzealand.in


Liên hệ từ

Ireland

Mua vé & Đặt chỗ

1800 551 447

Website 

www.airnewzealand.eu


Liên hệ từ

Israel

Mua vé & Đặt chỗ

972 3560 1616

Website 

-


Liên hệ từ

Ý

Mua vé & Đặt chỗ

800 876 126

Website 

www.airnewzealand.it


Liên hệ từ

Nhật Bản

Mua vé & Đặt chỗ

03 5521 2727

Website 

www.airnewzealand.jp


Liên hệ từ

Hàn Quốc

Mua vé & Đặt chỗ

02 737 4025

Website 

www.airnewzealand.co.kr


Liên hệ từ

Luxembourg

Mua vé & Đặt chỗ

800 225 27

Website 

www.airnewzealand.eu


Liên hệ từ

Mexico

Mua vé & Đặt chỗ

9000 2558

Website 

www.airnewzealand.mx


Liên hệ từ

Hà Lan

Mua vé & Đặt chỗ

0800 022 10 16

Website 

www.airnewzealand.eu


Liên hệ từ

Đảo New Caledonia

Mua vé & Đặt chỗ

687 286 677

Website 

www.airnewzealand.nc


Liên hệ từ

Đảo Niue

Mua vé & Đặt chỗ

683 4317

Website 

www.pacificislands.airnewzealand.com


Liên hệ từ

Đảo Norfolk

Mua vé & Đặt chỗ

6723 22 195

Website 

www.pacificislands.airnewzealand.com


Liên hệ từ

Na Uy

Mua vé & Đặt chỗ

800 110 80

Website 

www.airnewzealand.eu


Liên hệ từ

Bồ Đào Nha

Mua vé & Đặt chỗ

800 880 452

Website 

www.airnewzealand.eu


Liên hệ từ

Nga

Mua vé & Đặt chỗ

7 495 744 0490

Website 

www.airnewzealand.eu


Liên hệ từ

Quần đảo Samoa

Mua vé & Đặt chỗ

685 20 825

Website 

www.pacificislands.airnewzealand.com


Liên hệ từ

Singapore

Mua vé & Đặt chỗ

800 852 3380

Website 

www.airnewzealand.com.sg


Liên hệ từ

Slovakia

Mua vé & Đặt chỗ

0800 005 126

Website 

www.airnewzealand.eu


Liên hệ từ

Quần đảo Solomon

Mua vé & Đặt chỗ

679 331 3100

Website 

www.pacificislands.airnewzealand.com


Liên hệ từ

Tây Ban Nha

Mua vé & Đặt chỗ

900 99 32 41

Website 

www.airnewzealand.es


Liên hệ từ

Thụy Điển

Mua vé & Đặt chỗ

020 79 29 39

Website 

www.airnewzealand.eu


Liên hệ từ

Thụy Sĩ

Mua vé & Đặt chỗ

0800 55 77 78

Website 

www.airnewzealand.ch


Liên hệ từ

Đảo Tahiti

Mua vé & Đặt chỗ

689 40 540 747
Email: airnztahiti@airnz.co.nz

Website 

www.airnewzealand.pf


Liên hệ từ

Đài Loan

Mua vé & Đặt chỗ

0800-385-588

Website 

www.airnewzealand.com.tw


Liên hệ từ

Tonga

Mua vé & Đặt chỗ

676 23 192

Website 

www.pacificislands.airnewzealand.com


Liên hệ từ

Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland

Mua vé & Đặt chỗ

0800 028 4149

Website 

www.airnewzealand.co.uk


Liên hệ từ

Hoa Kỳ

Mua vé & Đặt chỗ

1800 262 1234

Website 

www.airnewzealand.com


Liên hệ từ

Đảo Vanuatu

Mua vé & Đặt chỗ

678 22 666

Website 

www.pacificislands.airnewzealand.com