Hành lý quá cước

Nếu muốn gửi nhiều hành lý kí gửi hơn hạn mức tiêu chuẩn trên vé, hành khách có thể lựa chọn một trong những cách thức dưới đây.

Phí quá cước áp dụng tùy thuộc vào nước khởi hành, trừ khi có các quy định cụ thể.

Cập nhật ngày 1 tháng 7 năm 2018

Thông tin và chi phí được nêu trong phần này áp dụng khi các điều khoản về hạn mức hành lý và phí của Air New Zealand được áp dụng.

Mua thêm Hành lý Trả trước: Trước khi đến sân bay, nếu hành khách có ý định mang nhiều hơn số lượng hành lý mà vé của mình cho phép, gói cước Hành lý Trả trước là giải pháp thông minh và có thể rẻ hơn phí hành lý quá cước khi mua tại sân bay. Xem thông tin chi tiết tại đây.

Sử dụng quyền lợi khách hàng thân thiết: Các thành viên của Airpoints ™ Gold, Elite, Star Alliance Gold và thành viên Koru có thể được hưởng hành lý bổ sung miễn phí. Xem thông tin chi tiết về quyền lợi của khách hàng thân thiết

Gửi theo dạng hàng hóa: Nếu kiện hành lý của quý khách lớn hơn 32kg, hành lý này không thể được vận chuyển như hành lý ký gửi. Chúng tôi đề xuất quý khách liên hệ với Air New Zealand National hoặc International Cargo hoặc một công ty vận chuyển hàng hóa địa phương ít nhất 05 ngày trước khi chuyến bay khởi hành.

Trả phí hành lý quá cước: Nếu hành lý của quý khách quá cân nhưng dưới 32kg, hoặc quý khách muốn mang thêm một túi hành lý và còn thừa chỗ trên chuyến bay, quý khách có thể trả phí hành lý quá cước tại sân bay. Tìm hiểu phí quá cước khi mua tại sân bay - áp dụng nguyên tắc tinh cước hành lý của Air New Zealand bằng cách lựa chọn điểm xuất phát của bạn bên dưới.

Lưu ý: Nếu quý khách có ý định mang hành lý quá cước, thời gian check in có thể sẽ kéo dài hơn.

New Zealand

Phí hành lý quá cước và quá khổ (NZD)

Nội địa New Zealand

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $80
Thêm kiện hành lý thứ hai: $120 (tương đương $200 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $170
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg), hành lý quá khổ và vật nuôi: $80

Điểm đến là Úc, các quần đảo Thái Bình Dương (xuất phát từ New Zealand) (không bao gồm các chuyến bay đến Perth, Honolulu và Denpasar/ Bali)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $170
Thêm kiện hành lý thứ hai: $250 (tương đương $420 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $300
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $170

Tất cả các điểm đến quốc tế khác (xuất phát từ New Zealand) (bao gồm các chuyến bay đến Perth, Honolulu và Denpasar/ Bali)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $250
Thêm kiện hành lý thứ hai: $300 (tương đương $550 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $350
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $250

Úc

Phí hành lý quá cước và quá khổ (AUD)

Khởi hành từ Úc tới New Zealand và các quần đảo Thái Bình Dương (không bao gồm các chuyến bay từ Perth)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $160
Thêm kiện hành lý thứ hai: $230 (tương đương $390 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $280
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $160

Khởi hành từ Perth tới New Zealand

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $230
Thêm kiện hành lý thứ hai: $280 (tương đương $510 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $330
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $230

Khởi hành từ Úc và đảo Norfolk tới các điểm đến quốc tế khác trên toàn thế giới

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $230
Thêm kiện hành lý thứ hai: $280 (tương đương $510cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $330
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $230

Ac-hen-ti-na

Phí hành lý quá cước và quá khổ (USD)

Hạn mức quốc tế từ Ac-hen-ti-na tới các địa điểm khác

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $180
Thêm kiện hành lý thứ hai: $220 (tương đương $400 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $260
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 50lbs và dưới 70lbs) và hành lý quá khổ: $180

Bali (Denpasar)

Phí hành lý quá cước và quá khổ (USD)

Hạn mức hành lý cho các chuyến bay khởi hành từ Bali tới tất cả các địa điểm khác

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $180
Thêm kiện hành lý thứ hai: $220 (tương đương $400 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $260
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $180

Canada

Phí hành lý quá cước và quá khổ (CAD)

Hạn mức quốc tế (xuất phát từ Vancouver)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $240
Thêm kiện hành lý thứ hai: $280 (tương đương $520 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $330
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $240

Trung Quốc

Phí hành lý quá cước và quá khổ (CNY)

Hạn mức quốc tế

Thêm kiện hành lý đầu tiên: ¥1150
Thêm kiện hành lý thứ hai: ¥1380 (tương đương ¥2530 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: ¥1610
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: ¥1500

Đảo Cooks (Rarotonga)

Phí hành lý quá cước và quá khổ (NZD)

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ đảo Cooks (Rarotonga) tới những địa điểm cự ly ngắn tại New Zealand, Úc và quần đảo Thái Bình Dương (ngoại trừ Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $170
Thêm kiện hành lý thứ hai: $250 (tương đương 420$ cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $300
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $170

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ đảo Cooks (Rarotonga) tới tất cả những địa điểm quốc tế khác (bao gồm Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $250
Thêm kiện hành lý thứ hai: $300 (tương đương $550 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $350
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $250

Fiji (Nadi)

Phí hành lý quá cước và quá khổ (FJD)

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ Nadi tới những địa điểm cự ly ngắn tại New Zealand, Úc và quần đảo Thái Bình Dương (ngoại trừ Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $250
Thêm kiện hành lý thứ hai: $370 (tương đương $620 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $450
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $250

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ Nadi tới tất cả những địa điểm quốc tế khác (bao gồm Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $370
Thêm kiện hành lý thứ hai: $450 (tương đương $820 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và lớn hơn ba: $520
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $370

Hong Kong

Phí hành lý quá cước và quá khổ (HKD)

Hạn mức quốc tế (xuất phát từ Hong Kong)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $1430
Thêm kiện hành lý thứ hai: $1720 (tương đương $3150 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $2000
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $1430

Nhật Bản

Phí hành lý quá cước và quá khổ (JPY)

Hạn mức quốc tế (xuất phát từ Nhật Bản)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: ¥20.000
Thêm kiện hành lý thứ hai:  ¥24.000 (tương đương ¥44.000 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: ¥27.000
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: ¥20.000

New Caledonia (Noumea)

Phí hành lý quá cước và quá khổ (XPF)

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ New Caledonia tới những địa điểm cự ly ngắn tại New Zealand, Úc và quần đảo Thái Bình Dương (ngoại trừ Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: 12.000XPF
Thêm kiện hành lý thứ hai: 18.000 XPF (tương đương 30.000 XPF cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: 22.000XPF
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: 12.000XPF

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ New Caledonia tới tất cả những địa điểm quốc tế khác (bao gồm Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: 18.000 XPF
Thêm kiện hành lý thứ hai: 22.000 XPF (tương đương 40.000 XPF cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: 25.000 XPF
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: 18.000XPF

Niue

Phí hành lý quá cước và quá khổ (NZD)

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ Niue tới những địa điểm cự ly ngắn tại New Zealand, Úc và quần đảo Thái Bình Dương (ngoại trừ Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $170
Thêm kiện hành lý thứ hai: $250 (tương đương $420 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $300
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $170

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ Niue tới tất cả những địa điểm quốc tế (Bao gồm Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $250
Thêm kiện hành lý thứ hai: $300 (tương đương $550 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $350
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $250

Đảo Norfolk

Phí hành lý quá cước và quá khổ (AUD)

Khởi hành từ đảo Norfolk tới Úc

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $170
Thêm kiện hành lý thứ hai: $250 (tương đương $420 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $300
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $170

Samoa (Apia)

Phí hành lý quá cước và quá khổ (WST)

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ Apia tới những địa điểm cự ly ngắn tại New Zealand, Úc và quần đảo Thái Bình Dương (ngoại trừ Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $300
Thêm kiện hành lý thứ hai: $440 (tương đương $740 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $530
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $300

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ Apia tới tất cả những địa điểm quốc tế khác (bao gồm Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $440
Thêm kiện hành lý thứ hai: $530 (tương đương $970 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $620
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $440

Singapore

Phí hành lý quá cước và quá khổ (SGD)

Hạn mức hành lý quốc tế (xuất phát từ Singapore)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $240
Thêm kiện hành lý thứ hai: $290 (tương đương $530 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $340
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $240

Tahiti (Papeete)

Phí hành lý quá cước và quá khổ (XPF)

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ Tahiti (Papeete) tới những địa điểm cự ly ngắn tại New Zealand, Úc và quần đảo Thái Bình Dương (ngoại trừ Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: 12.000 XPF
Thêm kiện hành lý thứ hai: 18.000 XPF (tương đương 30.000 XPF cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: 22.000 XPF
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: 12.000 XPF

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ Tahiti (Papeete) tới tất cả những địa điểm quốc tế khác (bao gồm Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: 18.000 XPF
Thêm kiện hành lý thứ hai: 22.000 XPF  (tương đương 40.000XPF cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: 25.000 XPF
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: 18.000 XPF

Đài Bắc

Phí hành lý quá cước và quá khổ (TWD)

Hạn mức hành lý quốc tế (xuất phát từ Đài Bắc)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $5.330
Thêm kiện hành lý thứ hai: $6.400 (tương đương $11.730  cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $7.470
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $5.330

Tonga

Phí hành lý quá cước và quá khổ (TOP)

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ Tonga (Nuku'alofa) tới những địa điểm cự ly ngắn tại New Zealand, Úc và quần đảo Thái Bình Dương (ngoại trừ Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: T$280
Thêm kiện hành lý thứ hai: T$410 (tương đương T$690 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: T$490
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: T$280

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ Tonga (Nuku'alofa) tới tất cả các địa điểm quốc tế khác (bao gồm Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: T$410
Thêm kiện hành lý thứ hai: T$490 (tương đương T$900 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: T$570
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: T$410

Vanuatu

Phí hành lý quá cước và quá khổ (VUV)

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ Vanuatu tới những địa điểm cự ly ngắn tại New Zealand, Úc và quần đảo Thái Bình Dương (ngoại trừ Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: 13.000VT
Thêm kiện hành lý thứ hai: 20.000VT (tương đương 33.000VT cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: 24.000VT
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: 13.000VT

Hạn mức cho các chuyến bay khởi hành từ Vanuatu tới tất cả những địa điểm quốc tế khác (bao gồm Perth, Denpasar và Honululu)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: 20.000VT
Thêm kiện hành lý thứ hai: 24.000VT (tương đương 44.000VT cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: 28.000VT
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: 20.000VT

Việt Nam

Phí hành lý quá cước và quá khổ (USD)

Hạn mức hành lý quốc tế (xuất phát từ Việt Nam)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $180
Thêm kiện hành lý thứ hai: $220 (tương đương $400 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $260
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $180

Vương quốc Anh

Phí hành lý quá cước và quá khổ (GBP)

Hạn mức hành lý quốc tế (xuất phát từ sân bay London Heathrow)

Thêm kiện hành lý đầu tiên: £130
Thêm kiện hành lý thứ hai: £160 (tương đương £290 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và lớn hơn ba: £180
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: £130

Hoa Kỳ

Nếu chuyến bay của quý khách được vận hành bởi hãng hàng không đối tác của Air New Zealand và hạn mức hành lý và phí không áp dụng, vui lòng liên hệ với hãng hàng không điều hành dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Các khoản phí sẽ được áp dụng khi quý khách mang vượt quá hạn mức hành lý cho phép bao gồm cả Hành lý Trả trước hoặc/ và quyền lợi khách hàng thân thiết nếu có.

Xin lưu ý: Điều luật ban hành bởi Sở Giao Thông (DoT) của Hoa Kỳ quy định tất cả các hành trình xuất phát từ Hoa Kỳ hoặc có điểm đến cuối cùng ở Hoa Kỳ, hạn mức hành lý và phí hành lý cần phải được áp dụng thống nhất cho toàn bộ hành trình. Tại mỗi điểm dừng trong suốt hành trình của quý khách, phí có thể được áp dụng.

Phí hành lý quá cước và quá khổ (USD)

Hạn mức hành lý quốc tế xuất phát từ Mỹ đến tất cả các địa điểm

Thêm kiện hành lý đầu tiên: $180
Thêm kiện hành lý thứ hai: $220 (tương đương $400 cho cả hai kiện hành lý)
Thêm kiện hành lý thứ ba và các kiện hành lý tiếp theo: $260
Thừa cân (áp dụng với hành lý trên 23kg và dưới 32kg) và hành lý quá khổ: $180