Điều Lệ Vận Chuyển Của Hãng Hàng Không

Cập nhật mới nhất vào ngày 7 tháng 11 năm 2018

1. Định Nghĩa

2. Phạm Vi Áp Dụng

3.

4. Thông Tin Chung

5. Giữ Chỗ

6. Check- In/ Lên Máy Bay

7. Từ Chối Vận Chuyển Và Hỗ Trợ Đặc Biệt

8. Hành Lý

9. Lịch Bay Và Hủy Chuyến Bay

10. Hoàn Tiền

11. Hành Vi Trên Máy Bay

12. Những Dịch Vụ Bổ Sung

13. Các Thủ Tục Hành Chính

14. Chuyến Bay Liên Tuyến

15. Trách Nhiệm Pháp Lý Của Chúng Tôi Trong Mối Quan Hệ Với Khách Hàng

16. Giới Hạn Về Thời Gian Cho Khiếu Nại Và Giải Pháp

17. Đạo Luật Bảo Vệ Người Tiêu Dùng (NZ)

18. Không Được Sửa Đổi Hoặc Lược Bỏ