Điều Lệ Vận Chuyển Của Hãng Hàng Không

Cập nhật mới nhất vào ngày 7 tháng 11 năm 2018

Trong các điều kiện sau đây, cần làm rõ một số khái niệm như sau:

 • “Chúng tôi”, “của chúng tôi”, “chính chúng tôi”, hoặc “đối với chúng tôi” chỉ hãng hàng không Air New Zealand.
 • “Hành khách”, “Quý khách”, “của Quý khách” và “chính Quý khách” là bất kỳ cá nhân nào được chuyên chở hoặc sẽ được chuyên chở bằng máy bay với sự chấp thuận của chúng tôi, ngoại trừ các thành viên phi hành đoàn (Xem tiếp định nghĩa “Hành khách”).

“SỐ HIỆU MÁY BAY” bao gồm hai hoặc ba kí tự đùng để xác định máy bay.

"ĐẠI LÝ UỶ QUYỀN” là đại lý bán Vé hành khách được Chúng tôi chỉ định để thay mặt Chúng tôi bán sản phẩm vận tải hàng không trên các chuyến bay của Chúng tôi.

“HÀNH LÝ” là những vật phẩm, đồ dùng và tư trang cá nhân của Hành khách trong chuyến đi. Trừ khi được quy định khác đi, Hành lý bao gồm cả Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay của Hành khách.

"THẺ HÀNH LÝ" có nghĩa là chứng từ do chúng tôi cấp cho Hành khách để nhận dạng Hành lý ký gửi.

“THẺ XÁC NHẬN HÀNH LÝ” là thẻ được in ra để xác định mỗi kiện hàng ký gửi.

“THẺ LÊN MÁY BAY” là thẻ được cung cấp cho hành khách tại quầy check-in, cho phép hành khách lên máy bay và cung cấp thông tin về số ghế.

HÃNG VẬN CHUYỂN” chỉ những hãng hàng không khác ngoài Air New Zealand.  

"HÀNH LÝ KÝ GỬI” là hành lý chúng tôi chịu trách nhiệm vận chuyển và bảo quản. Đối với hành lý ký gửi, chúng tôi đều cung cấp Thẻ hành lý.

"CHUYẾN BAY LIÊN DANH” là những chuyến bay được khai thác bởi hãng hàng không khác không phải chúng tôi, tuy nhiên vé xuất ra sẽ có tên của chúng tôi hoặc Số hiệu máy bay của chúng tôi với tư cách là hãng vận chuyển.

"ĐIỀU KIỆN” chỉ những điều kiện về vận chuyển.

"VÉ NỐI CHUYẾN” là vé được xuất cho một Hành khách cùng với một hoặc nhiều Vé khác tạo thành hợp đồng vận chuyển duy nhất duy nhất.

"TỜ VÉ" bao gồm cả Tờ vận chuyển bằng giấy và Tờ vé điện tử.

"THIỆT HẠI” được hiểu là (i) những sự cố làm hành khách tử vong, bị thương và chấn thương hoặc (ii) là hành lý bị hư hại, bị mất mát một phần hay toàn bộ và những thiệt hại khác liên quan đến hành lý, xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng không hoặc các dịch vụ có liên quan tới vận chuyển hàng không được vận hành bởi chúng tôi hoặc các nhà điều hành bay có liên quan.

"NGÀY” được hiểu là ngày dương lịch, bao gồm toàn bộ bảy ngày trong tuần; với điều kiện là khi dùng cho mục đích thông báo thì không tính ngày gửi thông báo đi và khi dùng cho mục đích xác định thời gian còn hiệu lực của Vé thì không tính ngày xuất Vé hoặc ngày khởi hành của hành trình.

"TỜ VÉ ĐIỆN TỬ” là tờ vé điện tử hoặc những tài liệu khác có tính pháp lý dưới dạng điện tử được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

"VÉ ĐIỆN TỬ” là Tờ hành trình/ Phiếu thu do Chúng tôi xuất hoặc được xuất dưới danh nghĩa của Chúng tôi, các Coupon vé điện tử, Thông báo quan trọng, và trong một số trường hợp là Thẻ lên máy bay.

"LIÊN MINH CHÂU ÂU” chỉ những quốc gia hiện đang là thành viên của Liên minh Châu Âu được thành lập theo Hiệp ước Rome 1957 (sau đó được sửa đổi).

"TỜ VẬN CHUYỂN" là phần Vé có ghi chú “Dùng để đi” (tiếng Anh là “Good for passage”); hoặc trong trường hợp dùng Vé điện tử, Tờ Vé điện tử. Tờ vận chuyển thể hiện các điểm cụ thể mà Hành khách có quyền được vận Chuyển giữa các điểm đó.  

"THÔNG BÁO QUAN TRỌNG” là thông tin tóm tắt về những lưu ý quan trọng về các điều kiện chuyên chở, thường được kèm theo trong vé điện tử.

"VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ” là bất kỳ hành trình vận chuyển bằng đường hàng không mà theo sự thỏa thuận của các bên, nơi khởi hành và điểm đến thuộc về hai quốc gia khác nhau; hoặc nơi khởi hành và điểm đến cùng thuộc một quốc gia nhưng có quá cảnh tại lãnh thổ của một quốc gia khác.

"TỜ HÀNH TRÌNH/ PHIẾU THU” là chứng từ hoặc bộ chứng từ do Chúng tôi xuất cho Hành khách sử dụng Vé điện tử; bao gồm tên Hành khách, thông tin chuyến bay, và các thông tin khác.

"CÔNG ƯỚC MONTREAL” là Công ước về Thống nhất các quy tắc liên quan đến Vận chuyển Hàng Không Quốc tế được ký kết tại Montreal vào ngày 28 tháng 5 năm 1999 (sau đây gọi là Công ước Montreal).

"NHÀ ĐIỀU HÀNH” chỉ các Nhà điều hành có liên quan và Chuyến bay liên danh.

“HÀNH KHÁCH” là tất cả những người mua vé để được vận chuyển trên máy bay, ngoại trừ thành viên phi hành đoàn (Xem lại định nghĩa ở đầu mục).

"TỜ HÀNH KHÁCH” hoặc “PHIẾU THU HÀNH KHÁCH” là một phần của Vé do Chúng tôi hoặc Đại lý Uỷ quyền xuất và do Hành khách giữ lại.

"NHÀ ĐIỀU HÀNH LIÊN QUAN” là một công ty con của Hàng không Air New Zealand, thực hiện việc đại diện hãng hàng không New Zealand điều phối các chuyến bay nội địa ở New Zealand hoặc các chuyến bay Liên Tasman.  

"DỊCH VỤ LIÊN QUAN” được hiểu là những chuyến bay thuộc hệ thống của hãng hàng không Air New Zealand và được vận hành bởi Nhà điều hành liên quan.

"SDR" là viết tắt củaSpecial Drawing Right”, nghĩa là Quyền rút vốn đặc biệt, thuộc về Quỹ tiền tệ quốc tế được đề cập trong mục 15.11.

"ĐIỂM QUÁ CẢNH” là điểm dừng theo lịch trong hành trình của Hành khách, là điểm giữa điểm khởi hành và điểm đến.

"BIỂU GIÁ” là những giá vé công bố, lệ phí hoặc điều kiện chuyên chở liên quan mà hãng hàng không phải thực hiện theo quy định của chính phủ.

"VÉ” bao gồm các giấy tờ như “Vé hành khách và hành lý” hoặc Vé điện tử, trong từng trường hợp được Chúng tôi hoặc các Đại lý Uỷ quyền xuất, trong đó có liệt kê Điều kiện Hợp đồng, Các lưu ý quan trọng và các Tờ vé.

"HÀNH LÝ XÁCH TAY” là hành lý khác ngoài Hành lý ký gửi.

2.1        ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trừ khi được quy định khác, các Điều lệ này chỉ được áp dụng cho những chuyến bay, hoặc những phân đoạn bay, khi mà tên của chúng tôi hoặc số hiệu máy bay được hiển thị trong mục Hãng vận chuyển của Vé. Nếu chúng tôi phát hành Vé hoặc kiểm tra Hành lý chuyến bay của một hãng hàng không khác mà không phải Chuyến bay liên danh, chúng tôi sẽ chỉ đong vai trò trung gian cho Hãng vận chuyển, và do đó sẽ áp dụng những điều lệ của Hãng vận chuyển và không chịu trách nhiệm về hành vi hoặc thiếu sót của Hãng vận chuyển này.

2.2        CHUYẾN BAY THUÊ CHUYẾN

Nếu việc vận chuyển được thực hiện theo hợp đồng thuê chuyến, Điều lệ vận chuyển này chỉ áp dụng trong trường hợp được dẫn chiếu đến hoặc được chỉ ra trên Vé hoặc trong thỏa thuận khác với Hành khách.

2.3        CHUYẾN BAY LIÊN DANH VÀ NHỮNG DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Chuyến bay của Hành khách có thể là “Chuyến bay Liên danh”, hoặc là chuyến bay được chúng tôi điều phối và vận hành. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho hành khách biết tại thời điểm đặt vé. Ngoại trừ trường hợp pháp luật yêu cầu, nếu Hãng hàng không điều phối cho chuyến bay của Hành khách bị thay đổi sau khi vé đã được xác nhận, Chúng tôi không bắt buộc phải thông báo cho hành khách về sự thay đổi đó. Trong trường hợp kẹt đường băng tại sân bay ở Hoa Kỳ, Hãng hàng không điều hành chuyến bay sẽ áp dụng kế hoạch dự phòng cho chuyến bay liên danh.

2.4        LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Điều lệ này được áp dụng trừ khi chúng không phù hợp với Biểu giá hoặc các Luật điều chỉnh, trong trường hợp đó, Biểu giá hoặc Luật điều chỉnh sẽ được áp dụng. Trong trường hợp có điều khoản nào trong Điều lệ vận chuyển này trái với các điều khoản trong Luật điều chỉnh, các điều khoản khác sẽ vẫn có hiệu lực.

2.5        DỊCH THUẬT

Trong trường hợp những điều khoản trên được dịch sang một ngôn ngữ khác, khi có vấn đề phát sinh, chúng tôi sẽ căn cứ vào văn bản tiếng Anh để xem xét.

3.1        NHỮNG YÊU CẦU VỀ VÉ

3.1.1      Chúng tôi chỉ vận chuyển Hành khách có tên đúng trên Vé.

3.1.2      Vé máy bay không thể chuyển nhượng. Hành khách một khi đã có tên trên vé không được chuyển nhượng hoặc bán vé cho người khác. Nếu chúng tôi phát hiện ra Hành khách sử dụng vé của người khác, chúng tôi sẽ từ chối vận chuyển Hành khách đó. Nếu chúng tôi, vì một lí do nào đó, không phát hiện được vé bị chuyển nhượng, dẫn đến vận chuyển người giữ vé hoặc hoàn tiền cho đối tượng đó, chúng tôi không bắt buộc phải đền vé hoặc hoàn tiền vé cho Hành khách, ngoài ra, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc hoàn tiền cho Hành khách.

3.1.3      Vé, nếu được xuất bởi chúng tôi hoặc Đại lý Uỷ quyền, là và luôn là là tài sản của chúng tôi.

3.1.4     Đối với Vé giấy, hành khách chỉ được vận chuyển trên chuyến bay khi xuất trình Vé hợp lệ bao gồm Tờ vé cho chuyến bay và tất cả các Tờ vé chưa được sử dụng khác cùng với Tờ hành khách. Tuy nhiên, hành khách không được vận chuyển nếu Vé bị rách nát hoặc bị sửa đổi bởi người khác không phải là chúng tôi hoặc Đại lý Uỷ quyền. Đối với Vé điện tử, hành khách chỉ được vận chuyển trên chuyến bay khi xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ và có Vé còn hiệu lực được xuất đúng cho hành khách. Hành khách cũng có thể được yêu cầu xuất trình Hành trình bay/ Biên nhận trong lúc check-in, tại cổng hải quan, an ninh sân bay, xuất nhập cảnh và mua hàng miễn thuế.

3.1.5     Trong trường hợp mất hoặc làm hỏng toàn bộ hoặc một phần Vé, hoặc không thể trình ra Vé có chứa Tờ hành khách và tất cả các Tờ vận chuyển chưa sử dụng, nếu hành khách yêu cầu, chúng tôi sẽ xuất Vé mới thay thế (toàn bộ hoặc một phần) Vé cũ, khi chúng tôi xác định được Vé cũ được xuất đúng quy định và còn hiệu lực vận chuyển cho chuyến bay liên quan và hành khách đã ký thoả thuận trả tiền lại cho đơn vị vận chuyển vì dùng Vé sai mục đích. Ngoài các trường hợp này, đơn vị xuất vé có thể yêu cầu hành khách trả toàn bộ giá vé để xuất vé mới, hoàn tiền cho hành khách, nếu và chỉ khi đơn vị xuất vé biết chắc rằng Vé gốc chưa được sử dụng trước ngày hết hiệu lực. Đơn vị phát hành có thể áp đặt một khoản phí hành chính cho dịch vụ này.

3.2        THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA VÉ

3.2.1     Trừ khi có quy định khác trên Vé, trong Điều lệ vận chuyển này hoặc trong biểu thuế, phí hiện hành, Vé có hiệu lực trong vòng một năm kể từ ngày khởi hành đầu tiên hoặc nếu không có phần nào của Vé được sử dụng thì Vé có hiệu lực trong một năm kể từ ngày phát hành.

3.2.2     Khi Hành khách không thể thực hiện hành trình trong thời hạn hiệu lực của Vé vì vào thời điểm Hành khách yêu cầu đặt chỗ Chúng tôi không thể xác nhận chỗ cho Hành khách, hiệu lực của Vé sẽ được gia hạn hoặc Hành khách có thể được hoàn lại tiền theo quy định tại Điều 10.

3.2.3     Nếu sau khi đã khởi hành chặng đầu tiên, Hành khách không thể tiếp tục hành trình trong thời hạn hiệu lực của Vé vì lý do sức khỏe, Chúng tôi có thể gia hạn hiệu lực của Vé cho tới khi Hành khách đủ sức khỏe hoặc cho tới khi có chuyến bay đầu tiên của Chúng tôi sau ngày Hành khách đủ sức khoẻ, từ nơi hành trình của Hành khách bị gián đoạn với điều kiện còn chỗ trên hạng đặt chỗ mà Hành khách đã mua. Khi các Tờ vận chuyển còn lại trên Vé, hoặc Vé điện tử, Tờ vé điện tử ghi chú một hoặc nhiều điểm dừng, hiệu lực của Vé có thể được gia hạn không quá ba tháng kể từ ngày ghi trên giấy xác nhận của cơ quan y tế. Trong trường hợp này, Chúng tôi sẽ gia hạn hiệu lực tương ứng cho Vé của các thành viên gia đình (bố mẹ, anh chị em ruột, vợ, chồng, con) đi cùng với Hành khách.

3.2.4     Trong trường hợp Hành khách bị tử vong trên đường đi, Vé của những người đi cùng Hành khách có thể được sửa đổi theo hướng lược bỏ thời gian lưu trú tối thiểu và gia hạn hiệu lực. Trong trường hợp có thành viên gia đình Hành khách bị tử vong khi Hành khách đã bắt đầu hành trình, hiệu lực Vé của Hành khách và của thành viên gia đình đi cùng có thể được sửa đổi. Những trường hợp sửa đổi nói trên được thực hiện khi nhận được giấy chứng tử hợp lệ và việc gia hạn hiệu lực này không quá 45 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc. 

3.3        THỨ TỰ CÁC TỜ VẬN CHUYỂN

3.3.1     Vé không được chấp nhận và sẽ mất giá trị hiệu lực nếu các Tờ vận chuyển không được sử dụng theo đúng thứ tự ghi trên Vé.

3.3.2     Vé có thể mất hiệu lực và không được công nhận nếu Tờ vận chuyển hoặc Tờ vé điện tử của chuyến bay đầu tiên chưa được sử dụng và hành khách bắt đầu hành trình tại bất kỳ điểm dừng hoặc điểm quá cảnh nào trong hành trình bay.

3.3.3     Mỗi tờ vận chuyển trên Vé của Hành khách được chấp nhận vận chuyển trên hạng dịch vụ, vào ngày và trên chuyến bay đã được đặt chỗ. Khi một Vé ban đầu được xuất không có đặt chỗ cụ thể ghi trên Vé, phần chỗ có thể được đặt sau tùy theo điều kiện giá của Chúng tôi và tình trạng chỗ trên chuyến bay Hành khách yêu cầu.

3.4        TÊN VÀ ĐỊA CHỈ

Tên của chúng tôi có thể được viết tắt bằng Số hiệu máy bay hoặc ghi trên Vé. Địa chỉ của Chúng tôi được coi là thành phố hoặc sân bay khởi hành, nằm đối diện với tên viết tắt đầu tiên của Chúng tôi ở ô “Hãng vận chuyển“ trên Vé giấy, hoặc được chỉ ra trên chặng bay đầu tiên trong tờ Tờ hành trình/Phiếu thu đối với Vé điện tử.

4.1        THÔNG TIN CHUNG

Giá cước áp dụng cho dịch vụ vận chuyển từ sân bay khởi hành đến sân bay đích đến, trừ phi có quy định khác. Giá cước không bao gồm vận chuyển mặt đất giữa các sân bay, hoặc giữa sân bay với ga trong thành phố.

4.2        GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG

Theo điều khoản 4.3, giá cước áp dụng có hiệu lực vào thời điểm Vé được phát hành. Nếu hành khách thay đổi hành trình bay, giá cước sẽ thay đổi dựa vào ngày được thay đổi.

4.3        THUẾ VÀ PHÍ

Các khoản phí, lệ phí và thuế trong giá vé của hành khách hoặc liệt kê trên vé có thể được cơ quan nhà nước hoặc tổ chức điều hành bay của sân bay áp dụng với hành khách hoặc Hãng vận chuyển, và có thể bao gồm các khoản phí thanh toán thẻ hoặc các phí bảo hiểm mà hành khách mua kèm với Vé. Chi tiết sẽ được ghi rõ trong Vé của hành khách hoặc được thông báo bởi đại lý du lịch. Hành khách có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế, lệ phí quy định bởi chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền, hãng vận chuyển hoặc nhà điều hành sân bay có hiệu lực trong thời gian của chuyến đi.

4.4        ĐƠN VỊ TIỀN TỆ

Thuế phí được yêu cầu trả theo đơn vị tiền tệ mà hãng hàng không yêu cầu và với tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát hành vé.

4.5        BẢO HIỂM

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với Hành khách có giới hạn, vì vậy chúng tôi mong muốn Hành khách nên trang bị bảo hiểm du lịch cho những trường hợp như thay đổi trong kế hoạch du lịch hoặc huỷ chuyến, chi phí y tế và điều trị nội trú, thương tích và tử vong, hư hỏng, trì hoãn hoặc thất lạc hành lý, và các chi phí phát sinh khác. Hành khách nên tìm hiểu thêm về các chính sách bảo hiểm du lịch áp dụng cho du lịch trong và ngoài nước New Zealand.

5.1        ĐIỀU KIỆN GIỮ CHỖ

5.1.1     Việc giữ chỗ sẽ không được công nhận cho tới khi có biên bản xác nhận từ chúng tôi hoặc Đại lý Uỷ quyền.

5.1.2     Một số loại giá cước có điều kiện giới hạn hoặc không cho phép Hành khách thay đổi hoặc hủy chỗ đã giữ.

5.1.3     Bất kỳ ai đặt chuyến bay của Chúng tôi cho người khác cũng phải chấp nhận những điều kiện của hãng và có trách nhiệm truyền đạt những thông tin này cho Hành khách. Đồng thời, Hành khách phải chấp nhận rằng tên và các thông tin cá nhân khác sẽ được thu nhận, lưu trữ và sử dụng theo những điều kiện và chính sách bảo mật của Hãng Hàng không New Zealand.

5.2        THỜI HẠN MUA VÉ

Nếu Hành khách không trả tiền mua Vé trước thời hạn xuất Vé theo thông báo của Chúng tôi hoặc các Đại lý Uỷ quyền, Chúng tôi có quyền hủy chỗ đã giữ của khách.

5.3        THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của Hành khách (bao gồm cả thông tin y tế khi cần thiết) nhằm mục đích đặt chỗ, thanh toán và mua Vé và cung cấp các dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan, tạo điều kiện cho hành khách tham gia vào các chương trình khách hàng thân thiết, nghiên cứu và phát triển dịch vụ (bao gồm các dịch vụ mới), tiến hành các hoạt động thống kê và phân tích thị trường, xử lý các vấn đề quan hệ với khách hàng, kiểm soát thủ tục xuất nhập cảnh và hải quan, thông tin cá nhân cho các cơ quan chính phủ hoặc các dịch vụ khẩn cấp, liên quan đến việc đi lại của Hành khách. Với những mục đích như trên, Hành khách đồng ý cho Chúng tôi giữ và sử dụng các dữ liệu thông tin này trong trường hợp cần thực hiện các mục đích trên và chuyển các dữ liệu này về các phòng Vé, các Đại lý Uỷ quyền, các cơ quan chính phủ, các Hãng vận chuyển hoặc nhà cung cấp các dịch vụ nêu trên. Đạo luật Bảo mật 1993 (New Zealand) có thể áp dụng cho thông tin cá nhân mà hành khách đã cung cấp cho chúng tôi. Trong quá trình xử lý thông tin cá nhân của hành khách, có thể Chúng tôi phải tiết lộ thông tin đó cho các quốc gia không có khả năng bảo vệ thông tin cá nhân theo như Đạo luật Bảo mật 1993 (New Zealand). Theo Đạo luật này, hành khách có quyền kiểm tra các thông tin và yêu cầu sửa đổi nếu cần thiết. Nếu hành khách muốn biết thông tin cá nhân mà chúng tôi đang nắm giữ và / hoặc yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân đó, vui lòng liên hệ với văn phòng địa phương hoặc viết thư cho bộ phận Hỗ trợ khách hàng Air New Zealand Limited, Private Bag 92007, Auckland 1142, New Zealand. Chính sách bảo mật đầy đủ của Air New Zealand hiện có tại www.airnewzealand.co.nz/privacy-policy.

5.4        CHỖ NGỒI

Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu về chỗ ngồi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo việc cung cấp chỗ ngồi cụ thể, ngay cả khi việc đặt chỗ của hành khách được xác nhận. Chúng tôi bảo lưu quyền chỉ định hoặc chỉ định lại chỗ ngồi bất kỳ lúc nào chúng tôi cho là cần thiết và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho hành khách trừ phi có căn cứ theo các điều khoản và điều kiện lựa chọn chỗ ngồi trả trước.

5.5        BỮA ĂN ĐẶC BIỆT

Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo yêu cầu bữa ăn đặc biệt về chế độ ăn kiêng hoặc tôn giáo trên chuyến bay quốc tế khi hành khách đặt chỗ (chỉ khi dịch vụ các bữa ăn đặc biệt là một lựa chọn trên chuyến bay được chọn). Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất, chi phí, vi phạm hợp đồng hoặc các thiệt hại khác mà chúng tôi vì lý do nào đó không thể cung cấp bữa ăn đặc biệt được yêu cầu.

5.6        PHÍ DỊCH VỤ NẾU KHÔNG SỬ DỤNG ĐẶT CHỖ

Trừ trường hợp điều kiện giá có hạn chế không được chi hoàn, Hành khách có thể phải trả một khoản phí theo quy định của chúng tôi nếu bỏ chỗ trên chuyến bay Hành khách đã đặt chỗ.

5.7        XÁC NHẬN LẠI ĐẶT CHỖ

Đặt chỗ chiều về hoặc cho những chặng tiếp theo có thể được chúng tôi hoặc các hãng vận chuyển khác yêu cầu xác nhận lại trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng tôi sẽ thông báo cho hành khách khi cần xác nhận lại. Tuy nhiên, hành khách nên kiểm tra những yêu cầu của các hãng vận chuyển khác có liên quan đến hành trình bay.

5.8        HỦY ĐẶT CHỖ CHO NHỮNG CHẶNG TIẾP THEO

Nếu hành khách không thực hiện việc đặt chỗ hoặc không tuân theo yêu cầu về xác nhận lại việc đặt chỗ, hành trình tiếp theo có thể bị hủy.

6.1      Hành khách phải  hoàn thành đầy đủ thủ tục đăng ký check-in trước khi chuyến bay khởi hành, đủ thời gian để hoàn thành các thủ tục quy định của Chính phủ và  các thủ tục khởi hành khác. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trường hợp nào trễ hơn thời gian tối thiểu do chúng tôi hoặc Hãng khai thác chuyến bay chỉ định.           

6.2      Hành khách phải xuất hiện tại cổng ra máy bay và lên máy bay đúng giờ quy định.

6.3      Chúng tôi có thể hủy đặt chỗ của hành khách nếu hành khách không làm thủ tục đăng ký check-in, không đến cửa lên máy bay hoặc lên máy bay theo điều khoản 6.1 và 6.2.

6.4      Chúng tôi cũng như các Hãng khai thác chuyến bay của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với hành khách về bất kỳ tổn thất hoặc chi phí phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định của Điều 6 này.

7.1        QUYỀN TỪ CHỐI VẬN CHUYỂN

Chúng tôi và / hoặc các Hãng khai thác chuyến bay có quyền từ chối vận chuyển Hành khách hoặc hành lý của Hành khách bất cứ lúc nào trước khi lên máy bay theo các quyết định được ban hành sau đây:

7.1.1 Những hành động cần thiết vì lý do an toàn;

7.1.2 Những hành động tuân thủ theo quy tắc, hoặc pháp luật của các quốc gia và vùng lãnh thổ mà hãng khởi hành, bay đến hoặc bay qua;

7.1.3  Những tình trạng về hành vi, tuổi tác, thần kinh và sinh lý của hành khách, bao gồm việc sử dụng chất có cồn hoặc ma túy, cần sự hỗ trợ đặc biệt. Những hành vi này gây khó chịu hoặc cản trở hành khách khác, hoặc gây nguy hiểm cho chính bản thân và tài sản của hành khách;

7.1.4  Những hành động cần thiết khi hành khách không thực hiện hướng dẫn của chúng tôi bao gồm việc không tuân thủ các Điều kiện này liên quan đến vận chuyển hàng nguy hiểm hoặc bị cấm;

7.1.5 Khi hành khách từ chối thực hiện kiểm tra an ninh;  

7.1.6 Khi hành khách chưa thanh toán đầy đủ tiền vé, thuế, phí cho chuyến bay hiện tại và chuyến bay trước đây với chúng tôi;

7.1.7 Nếu hành khách không có giấy tờ du lịch hợp lệ. Nếu hành khách tìm cách xâm nhập vào một quốc gia trong khi đang chuyển tiếp chuyến bay. Nếu hành khách hủy giấy tờ du lịch trong chuyến bay. Nếu hành khách từ chối xuất trình các giấy tờ tuỳ thân cho phi hành đoàn khi được yêu cầu;

7.1.8 Nếu như vé của hành khách thuộc một hoặc nhiều trường hợp như sau: Vé được mua bất hợp pháp hoặc được mua từ một tổ chức không được chúng tôi ủy quyền; vé đã được báo cáo là bị mất hoặc bị đánh cắp; vé bị làm giả; vé không do chúng tôi sửa đổi; vé bị cắt xén;

7.1.9 Nếu hành khách không thể chứng minh là người có tên ghi trên vé;

7.1.10 Nếu hành khách đã có những hành động được đề cập trong các mục trên trong một chuyến bay trước đây hoặc tại bất kỳ địa điểm nào liên quan đến các dịch vụ hàng không, bao gồm sân bay và văn phòng bán vé, và chúng tôi có lý do để tin rằng hành vi này có thể được lặp lại trên một chuyến bay khác do chúng tôi hoặc Hãng khai thác chuyến bay vận hành;

7.1.11 Khi chúng tôi đã thông báo cho hành khách bằng văn bản rằng chúng tôi sẽ không chuyên chở hành khách trên các chuyến bay của chúng tôi. Trong trường hợp này, hành khách sẽ được hoàn lại tiền, trừ đi phí dịch vụ.

7.1.12 Nếu hành khách mặc hoặc mang trên người huy hiệu, các dấu hiệu hoặc biểu tượng, hoặc bất kỳ trang phục nào khác mà chúng tôi cho rằng sẽ gây khó chịu cho hành khách khác và hành khách từ chối loại bỏ các mặt hàng mang tính xúc phạm đó.

7.2        TRỢ GIÚP ĐẶC BIỆT

Trừ phi luật pháp hiện hành yêu cầu khác, việc chấp nhận vận chuyển trẻ em không có người đi kèm, hành khách tàn tật, ốm yếu, phụ nữ mang thai hoặc những hành khách khác yêu cầu sự trợ giúp đặc biệt phụ thuộc vào việc hành khách sắp xếp trước với chúng tôi. Theo điều 7.1, hành khách khuyết tật nếu đã thông báo cho chúng tôi về khuyết tật của họ và những yêu cầu đặc biệt mà họ mong muốn tại thời điểm đặt chỗ và đã được chúng tôi chấp nhận sẽ không bị từ chối vận chuyển do khuyết tật hoặc do các yêu cầu đặc biệt đó. Theo luật pháp hiện hành, nếu hành khách cần trợ giúp đặc biệt hoặc yêu cầu chúng tôi cung cấp thiết bị hoặc phương tiện (như bình oxy), chúng tôi sẽ có quyền tính phí cho thiết bị hoặc phương tiện đó.

Các yêu cầu, quyền, loại trừ và những hạn chế sau đây trong Điều 8 được áp dụng cho các chuyến bay của chúng tôi và các chuyến bay khác được chúng tôi khai thác.

8.1        HẠNG MỨC HÀNH LÝ

Chúng tôi và các nhà khai thác sẽ vận chuyển hành lý ký gửi và hành lý xách tay của hành khách theo các điều khoản và hạng mức trên website  www.airnewzealand.co.nz như sau:

8.1.1 Hạn chế về an ninh đối với hành lý xách tay

Các đồ vật sắc nhọn hoặc dụng cụ cắt (như dao, máy cắt hộp, máy mở thư, kéo, dụng cụ, tuốc vít…) hoặc các vật có hình dạng dài như gậy bóng chày, cây cơ, gậy đánh gôn, cột trượt tuyết, cây cào tuyết, búa không được đưa vào bất cứ khoang máy bay nào. Cơ quan kiểm tra sẽ loại bỏ bất kỳ hạng mục nào như trên và sẽ không trả lại cho hành khách. Việc vận chuyển chất lỏng, bình xịt, gel và các mặt hàng nguy hiểm trên máy bay bị hạn chế. Bất kỳ chất lỏng, bình xịt hoặc gel phải đựng trong hộp chứa dung tích 100ml trở xuống và phải đựng trong một túi nhựa có thể tháo lại được trong suốt 1 lít (khoảng 20cm x 20cm). Các chất lỏng không cần thiết phải được đóng gói trong hành lý ký gửi. Thông tin thêm có thể tham khảo tại www.airnewzealand.co.nz.

8.1.2 Đối với một số chuyến bay nội địa của chúng tôi, hành lý có thể được vận chuyển bởi một chuyến bay khác vì lí do không gian vận chuyển có giới hạn.  

8.1.3 Ngoài hành lý miễn cước, chúng tôi sẽ không tính thêm phí nếu phải vận chuyển xe lăn có thể đóng mở được và những vận dụng hỗ trợ đi lại nếu hành khách phụ thuộc vào những thiết bị trên.

8.1.4 Tất cả hạng mức hành lý phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn và sức khỏe lao động đối với nhân viên và những giới hạn không gian trên máy bay.

8.2        HÀNH LÝ KÝ GỬI

8.2.1 Chúng tôi chịu trách nhiêm vận chuyển hành lý ký  gửi cho khách và phát hành Thẻ hành lý cho mỗi kiện hành lý chúng tôi nhận vận chuyển.

8.2.2 Hành lý ký gửi phải có tên của hành khách hoặc những nhận dạng cá nhân đính kèm.

8.2.3 Thông thường hành lý ký gửi sẽ được vận chuyển trên cùng một máy bay với hành khách, trừ phi vì lí do về an toàn, an ninh hoặc các lý do về điều hành chuyến bay, hành lý sẽ được chuyên chở trên một chuyến bay khác. Nếu hành lý ký gửi của hành khách được mang trên chuyến bay tiếp theo, chúng tôi sẽ giao tận tay cho khách, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu hành khách phải có mặt tại sân bay đến để làm thủ tục thông quan.

8.2.4     Phí hành lý không được hoàn lại trừ phi chúng tôi không thể chuyên chở hành lý của hành khách do lý do vận hành, an toàn hoặc an ninh của Air New Zealand mà hành khách không thể kiểm soát. Chúng tôi cũng sẽ bồi hoàn cho hành khách các khoản phí vận chuyển hành lý ký gửi bị thất lạc trong quá trình chuyên chở của chúng tôi.  

8.3        HÀNH LÝ QUÁ CÂN

8.3.1     Hành lý vượt mức miễn cước vẫn sẽ được chấp nhận chuyên chở nếu hành khách thanh toán phần phí phát sinh cố định dựa vào hạng mức miễn cước mà hành khách đang sở hữu. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin về cước phí quá cân và cước phí trả trước.

8.4        NHỮNG HẠNG MỤC HÀNH LÝ KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN VẬN CHUYỂN

8.4.1 Hàng hóa nguy hiểm bị cấm
Hành khách không được mang theo trong hành lý những hàng hóa sau:

8.4.1.1      Những vật dụng có thể gây nguy hiểm cho máy bay hoặc hành khách và tài sản trên máy bay được quy định trong Hướng dẫn kỹ thuật vận chuyển hàng nguy hiểm của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Hiệp định Vận tải hàng không quốc tế (IATA) và theo các quy định của chúng tôi, những hạng mục dưới đây không được để trong hành lý của hành khách vì lý do an toàn:

 • Vật liệu phóng xạ.Máy tạo ra oxy hóa họcVỏ hộp an ninh (có trang bị báo động và pháo hoa phát lửa)
 • Khí nén ( được làm lạnh sâu, dễ cháy, không cháy và có độc)
 • Vật liệu ăn mòn (như kiềm, axit, pin ướt, thuỷ ngân)
 • Chất nổ (Pháo hoa và các chất dễ cháy)
 • Vũ khí và đạn dược ngoại trừ các mặt hàng săn bắn, thể thao và đồ cổ (tham khảo 8.4.3) chỉ được vận chuyển theo quy định của chúng tôi hoặc của nhà khai thác chuyến bay.  Việc vận chuyển vũ khí được quản lí bởi các quy định cụ thể của các quốc gia. Nếu hành khách muốn mang vũ khí, phải có giấy phép liên quan từ các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà hành khách đang đi đến. Đồng thời, hành khách cũng phải thông báo cho hãng hàng không Air New Zealand ít nhất 2 tuần trước ngày khởi hành để chúng tôi có thể tuân thủ các thủ tục và quy định có liên quan
 • Chất lỏng và chất rắn dễ cháy (như que diêm, bật lửa và nhiên liệu sưởi ấm, bình xịt dễ cháy)
 • Bật lửa dùng khi butane.
 • Vật liệu từ tính.
 • Chất O-xy hóa
 • Các chất độc hại và gây nhiễm trùng.
 • Những hàng hóa nguy hiểm khác (có khả năng gay thương tích và độc hai và những mặt hàng khác trong danh mục của IATA).

8.4.1.2     Các hàng hoá mà việc vận chuyển bị cấm theo luật pháp, quy định hoặc lệnh của các  quốc gia mà hành trình bay đến, bay đi hoặc quá cảnh;

8.4.1.3     Động vật sống, trừ những quy định trong mục 8.10

8.4.2 Hàng bị từ chối vận chuyển trong hành lý ký gửi

Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp dịch vụ vận chuyển hành lý tốt nhất cho hành khách, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng các mặt hàng đặc biệt có thể chịu được các quy trình xử lý hành lý trong quá trình vận chuyển bằng đường hàng không. Hành lý ký gửi cũng có thể bị trì hoãn hoặc mất, do đó các mặt hàng có giá trị cao hoặc cần thiết hành khách nên xách tay lên máy bay.

Các mục sau đây KHÔNG được để trong hành lý ký gửi. Hành khách sẽ phải đóng gói lại bất kỳ vật phẩm nào dưới đây vào hành lý xách tay, hoặc thực hiện các biện pháp khác để vận chuyển.

 • Máy tính và linh kiện máy tính.
 • Mặt hàng có giá trị cao như tiền, trang sức, kim loại quý, đồ bạc.
 • Những giấy tờ, chứng chỉ, chứng nhận quan trọng.
 • Máy ảnh, máy quay phim và các linh kiện kèm theo.
 • Đồ điện tử và linh kiện.
 • Đồ dễ vỡ và dễ hư hỏng.
 • Những mặt hàng thương mại, mẫu thử sản phẩm và tài liệu kinh doanh.
 • Hộ chiếu và tài liệu du lịch.
 • Thuốc y tế cần thiết.
 • Những mặt hàng mà chúng tôi quyết định là không phù hợp để vận chuyển vì lí do khối lượng, kích thước, hình dáng hoặc tính chất (bao gồm cả những mặt hàng nằm ngoài phạm vi Hạng mục hành lý trong mục 8.1)

8.4.3 Các loại súng và vũ khí

8.4.3.1     Vũ khí và đạn dược cho các mục đích săn bắn và thể thao sẽ không được chấp nhận vận chuyển trừ khi chúng tôi xác định được là vũ khí được tháo đạn, cài chốt an toàn và có đóng gói phù hợp. Việc vận chuyển đạn dược tùy thuộc vào các hướng dẫn của ICAO và các quy định IATA quy định tại Điều 8.4.1.1.

8.4.3.2     Các vũ khí như súng trường cổ, kiếm, dao và các vật phẩm tương tự nếu được đóng gói hợp lý và an toàn vẫn có thể được chấp nhận là Hành lý ký gửi, nhưng sẽ không được phép mang vào khoang hành khách của máy bay.

8.5        QUYỀN TỰ CHỐI VẬN CHUYỂN

8.5.1 Chúng tôi sẽ từ chối vận chuyển hành lý đối với các mặt hàng được mô tả trong Điều 8.4.1 và chúng tôi có thể từ chối vận chuyển thêm bất kỳ mặt hàng nào tương tự nếu phát hiện ra được.

8.5.2 Chúng tôi sẽ từ chối vận chuyển các mặt hàng trong Điều 8.4.2 trong Hành lý ký gửi và có thể yêu cầu hành khách chuyển các mặt hàng đó vào Hành lý xách tay.

8.5.3 Chúng tôi có thể từ chối không vận chuyển vì lý do kích thước, hình dạng, trọng lượng, độ bền, tính chất, vì lý do an toàn và hoạt động của chuyến bay, hoặc sự thoải mái và tiện lợi của hành khách khác.

8.5.4 Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển nếu như hành lý không được đóng gói đúng cách.

8.6        QUYỀN KIỂM TRA

Vì lý do an toàn, sức khoẻ và an ninh hoặc để kiểm tra xem hành khách và hành lý có chứa bất kỳ hạng  mục nào được mô tả trong Điều 8.4.1 hoặc 8.4.2 hay bất kỳ vũ khí, đạn dược nào chưa được trình bày cho chúng tôi theo với Điều 8.4.3, chúng tôi và thành viên của Cục Hàng không, Hải quan hoặc các nhân viên được ủy quyền hợp pháp có thể tìm kiếm, chụp X-quang, sàng lọc hoặc thực hiện một số loại quét trên hành khách và hành lý của khách. Nếu hành khách không tuân theo bất kỳ yêu cầu của chúng tôi, hãng hàng không có thể từ chối vận chuyển hành khách và hành lý kèm theo. Đồng thời, hành lý của hành khách có thể được chuyển cho nhân viên của chính phủ hoặc sân bay. Sau khi làm thủ tục đăng ký chuyến bay, hành lý của khách có thể được kiểm tra mà không có sự chứng kiến của khách. Trong trường hợp máy quét X-quang hoặc các loại máy khác gây hư hỏng, hoặc thiệt hại cho hành khách hoặc hành lý, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại đó trừ phi đó là do sơ suất hoặc lỗi của chúng tôi.

8.7        KHAI BÁO KHI CÓ HÀNG HÓA GIÁ TRỊ CAO VÀ LỆ PHÍ

8.7.1     Nếu chúng tôi đồng ý vận chuyển hàng hóa có giá trị cao, hành khách phải làm tờ khai hàng hóa cho hành lý ký gửi khi:

8.7.1.1 Giá trị vượt quá định mức được đặt ra trong Công ước Montreal (xem Điều 8.11);

8.7.1.2 Hàng hoá ở hạng mức khai báo giá trị cao theo Bộ luật về Hợp Đồng và Thương Mại 2017 (Điều 5) cho vận chuyển nội địa. Hành khách được yêu cầu khai báo bằng văn bản và phải trả một khoản phí phát sinh theo quy định của chúng tôi.

8.7.2 Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành lý ký gửi có giá trị vượt mức trong chặng bay của hàng khách có một hoặc nhiều hãng vận chuyển không hỗ trợ vận chuyển hàng hóa vượt mức này.

8.8        HẢNH LÝ XÁCH TAY

8.8.1 Các đồ vật không thích hợp để chuyên chở dưới hình thức hành lý ký gửi (như nhạc cụ) và những hạng mục không đáp ứng các yêu cầu trong Điều 8.1 sẽ chỉ được chấp nhận vận chuyển trong cabin nếu hành khách thông báo trước cho chúng tôi và được chúng tôi đồng ý vận chuyển. Hành khách có thể phải trả phí bổ sung cho dịch vụ này.

8.8.2  Việc chấp nhận vận chuyển hành lý xách tay phải tuân theo các yêu cầu trong Điều 8 này và được đề cập cụ thể hơn tại www.airnewzealand.co.nz đối với các mặt hàng bị cấm và các giới hạn về kích cỡ và trọng lượng áp dụng.

8.9        THU NHẬN VÀ GIAO TRẢ HÀNH LÝ KÝ GỬI

8.9.1 Hành khách được yêu cầu thu nhận lại hành lý ký gửi ngay khi hành lý được chuyển ra tại sân bay đích đến hoặc sân bay quá cảnh. Nếu hành khách không thu nhận lại hành lý trong một khoản thời gian theo quy định, chúng tôi phải tính phí lưu trữ hành lý.  Nếu trong vòng một tháng, hành lý ký gửi của hành khách không được nhận lại, chúng tôi có thể xử lý mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với hành khách.

8.9.2 Chỉ có người mang Thẻ Kiểm tra Hành lý và Thẻ Nhận dạng Hành lý mới được thu nhận lại hành lý ký gửi.

8.9.3 Nếu hành khách đến thu nhận lại hành lý gửi mà không thể xuất trình Thẻ kiểm tra hành lý ký gửi hoặc Thẻ Nhận dạng Hành lý, chúng tôi sẽ chỉ giao trả hành lý cho khách trong trường hợp khách chứng minh được quyền sở hữu hành lý đó.

8.10      VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT

Chúng tôi chỉ chấp nhận vận chuyển động vật theo những điều kiện sau đây:

8.10.1 Hành khách phải đảm bảo rằng các động vật như chó, mèo, chim và vật nuôi khác được nhốt vào chuồng và kèm theo giấy chứng nhận sức khoẻ và tiêm chủng, giấy phép nhập cảnh và các giấy tờ khác theo yêu cầu của các nước nhập cảnh hoặc quá cảnh, nếu không chúng tôi sẽ từ chối vận chuyển. Việc chuyên chở những mặt hàng này có thể tùy thuộc vào các điều kiện bổ sung do chúng tôi chỉ định theo yêu cầu.

8.10.2 Nếu như được chúng tôi chấp nhận vận chuyển thì bất kỳ động vật nào kèm theo chuồng và thức ăn của chúng sẽ không được tính trong hành lý miễn cước của hành khách, và hành khách sẽ phải trả mức phí áp dụng.

8.10.3 Chó dẫn đường đi kèm hành khách khuyết tật sẽ được vận chuyển theo hạng mục hành lý miễn cước thông thường, tùy thuộc vào các điều kiện do chúng tôi chỉ định theo yêu cầu.

8.10.4 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi động vật bị thương tật hoặc thất thoát, bị bệnh tật hoặc chết, hoặc trong trường hợp động vật bị từ chối nhập cảnh hoặc đi qua bất kỳ quốc gia, tiểu bang hay lãnh thổ nào.

8.11 TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHI HÀNH LÝ BỊ CHẬM TRỄ, BỊ THẤT LẠC HOẶC MẤT TRONG CÁC CHUYẾN BAY QUỐC TẾ

Vì trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với hành khách có giới hạn nên chúng tôi khuyến cáo hành khách nên trang bị bảo hiểm du lịch cho các trường hợp hành lý bị chậm trễ, mất mát và hư hỏng. Tìm hiểu thêm về các chính sách bảo hiểm du lịch áp dụng cho các chuyến bay nội địa của New Zealand và các chuyến bay quốc tế khởi hành từ New Zealand.

Trong tất cả các trường hợp bị cáo buộc làm mất mát hoặc hư hỏng hành lý, chúng tôi yêu cầu phải có bằng chứng cho những vụ việc trên.

8.11.1 Nếu chúng tôi phát hành Vé hoặc kiểm tra hành lý cho chuyến bay của Hãng vận chuyển khác hoặc các Chuyến bay Liên danh, chúng tôi sẽ chỉ giữ vai trò trung gian cho Hãng vận chuyển và áp dụng những điều kiện của Hãng vận chuyển đó. Tuy nhiên, đối với hành lý ký gửi, hành khách vẫn có quyền khiếu nại cả hai đơn vị vận chuyển;

8.11.2 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc tuân thủ luật lệ, quy định, mệnh lệnh hoặc yêu cầu của nhà nước, hoặc do hành khách không tuân thủ luật lệ, quy định, mệnh lệnh hoặc yêu cầu của nhà nước;

8.11.3 Trách nhiệm của chúng tôi trong trường hợp huỷ hoại, mất mát, làm hư hỏng,  hoặc trì hoãn cho một phần hoặc tất cả hành lý của khách trong quá trình vận chuyển quốc tế sẽ được giới hạn trong mức bồi thường tối đa là 1.131 đô la Singapore (quy định tại Điều 15.10) trên mỗi hành khách, trừ phi hành khách chứng minh được thiệt hại gây ra do thiếu sót về phía chúng tôi, hoặc là hành vi của nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi trong khi làm việc, với dụng ý gây thiệt hại hoặc vô tình gây thiệt hại cho hành khách.

8.11.4 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc hành lý ký gửi bị hủy hoại, mất mát hoặc hư hỏng do chất lượng và lỗi sẵn có của hành lý ký gửi.

8.11.5 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc hành lý xách tay của hành khách hủy hoại, mất mát hoặc hư hỏng trừ phi thiệt hại là do lỗi của chúng tôi hoặc do nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi gây ra.

8.11.6 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc hành lý của hành khách gây ra thiệt hại cho hành khách khác và/hoặc tài sản của họ hoặc tài sản của chính hành khách. Trong trường hợp này, trách nhiệm thuộc về hành khách có hành lý là nguyên nhân gây thiệt hại được đề cập.

8.11.7 Chúng tôi sẽ có trách nhiệm một phần hoặc không có trách nhiệm về hư hỏng hoặc mất mát đối với các vật phẩm không được chứa trong Hành lý ký gửi theo Điều 8.4.1 và 8.4.2, trừ trường hợp Công ước Montreal có quy định khác, đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ bao gồm việc xem xét các hành vi sai hoặc thiếu sót của hành khách.

8.11.8 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc hao mòn thông thường hoặc hư hỏng các bộ phận nhô ra hoặc di chuyển được, ví dụ như bánh xe và tay cầm, xét thấy những bộ phận này không có chất lượng hoặc tính chất phù hợp để chịu đựng việc xử lý hành lý trong quá trình vận chuyển bằng đường hàng không.

8.11.9 Trong trường hợp các vấn đề xảy ra với Hành lý ký gửi hay Hành lý xách tay một phần do sự cẩu thả của hành khách, chúng tôi có thể được miễn toàn bộ hoặc một phần trách nhiệm pháp lý theo luật áp dụng.

8.12      TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHI HÀNH LÝ BỊ CHẬM TRỄ, BỊ THẤT LẠC HOẶC MẤT

8.12.1 Bộ luật về Hợp Đồng và Thương Mại 2017 (Điều 5) (New Zealand) sẽ áp dụng cho trách nhiệm của chúng tôi đối với vận chuyển hành lý trong nước, trừ khi có sự điều chỉnh rõ ràng bởi các Điều kiện này.

9.1        LỊCH BAY

Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để thực hiện việc chuyên chở hành khách và hành lý của khách tuân thủ lịch trình công bố. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, chúng tôi có thể phải sử dụng máy bay thay thế và các dịch vụ của các hãng vận chuyển khác hoặc các nhà cung cấp dịch vụ mặt đất khác. Chúng tôi cũng có thể bắt buộc phải thay đổi thời gian của chuyến bay vì những lý do ngoài tầm kiểm soát, và do đó, thời gian hiển thị trong lịch trình không thể được đảm bảo và do đó không phải là một phần của hợp đồng vận chuyển của hãng hàng không với hành khách.

9.2        HỦY CHUYẾN VÀ SẮP XẾP LẠI HÀNH TRÌNH BAY

9.2.1 Chúng tôi bảo lưu quyền thay thế tàu bay hoặc thay thế hãng khai thác chuyến bay. Nếu chúng tôi hủy chuyến bay, hoặc không vận hành chuyến bay theo đúng lịch trình, hoặc không dừng lại ở điểm đến hoặc điểm quá cảnh của hành khách, hoặc khiến hành khách bị bỏ lỡ chuyến bay kết nối mà khách đã xác nhận đặt chỗ bằng vé kết hợp (Conjunction Ticket) thì hành khách sẽ có các tùy chọn như sau và tùy thuộc vào thỏa thuận của chúng tôi:

9.2.1.1 Được sắp xếp trên một chuyến bay khác của chúng tôi hoặc Hãng khai thác đường bay khác với cùng hạng ghế, trong cả hai trường hợp hành khách không phải trả thêm phí và chúng tôi cũng không phải hoàn lại tiền cho hành khách; hoặc

9.2.1.2 Được sắp xếp lại hành trình bay để đến điểm quá cảnh hoặc điểm đến được hiển thị trên vé của hành khách, sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc Hãng khai thác đường bay khác. Nếu giá vé  và lệ phí cho hành trình bay thay thế này thấp hơn giá cước bạn đã thanh toán, chúng tôi sẽ hoàn trả khoản chênh lệch cho hành khách.

9.2.1.3 Nếu như hành khách không chấp nhận các phương án trên, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền theo các quy định của điều 10.2 và chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hành khách kể từ lúc đó.

9.3       Nếu chúng tôi không thể sắp xếp chỗ trên máy bay như đã xác nhận trước đó, chúng tôi sẽ bồi thường theo yêu cầu của luật hiện hành hoặc theo chính sách bồi thường của hãng (Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin cho trường hợp nếu được yêu cầu).

9.4       Ngược lại với điều khoản 9.2.1, nếu hành khách hoặc bạn đồng hành của hành khách làm gián đoạn chuyến bay vì bất kỳ lý do nào, kể cả trường hợp khẩn cấp về y tế, bắt buộc chúng tôi phải chuyển hướng máy bay và đưa khách xuống sân bay không nằm trong mạng lưới tuyến đường thông thường của chúng tôi (có nghĩa là, đến sân bay mà Air New Zealand không khai thác hành trình bay), thì hành khách sẽ phải tự sắp xếp và chịu mọi chi phí để đi  từ sân bay đó đến sân bay của Air New Zealand để tiếp tục hành trình ban đầu hoặc trở về điểm xuất phát của hành trình. Các điều lệ về giá vé vẫn được áp dụng cho trường hợp này.

9.5       Theo Điều 17 của các điều kiện này, các nội dung trong Điều 9 này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi của hành khách  theo Đạo luật Bảo lãnh người tiêu dùng năm 1993 (New Zealand) nếu được áp dụng.

Trong trường hợp hành khách được hoàn lại tiền, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vé khách đã trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cùng với các dịch vụ không sử dụng và các khoản thuế hiện hành, lệ phí nhà nước và sân bay, phù hợp với các quy định về giá cước áp dụng hoặc biểu giá theo những quy tắc bổ sung sau đây:

10.1      VỚI HÀNH KHÁCH ĐƯỢC HOÀN TIỀN

10.1.1 Trừ khi có quy định khác trong Điều 10 này, chúng tôi sẽ có toàn quyền về việc hoàn lại tiền cho người có tên trong vé hoặc cho người đã trả tiền cho vé, khi có bằng chứng đầy đủ về khoản thanh toán đó.

10.1.2 Nếu như vé thanh toán bởi một người khác thay vì hành khách có tên trên vé và quy định hoàn tiền ghi trên Vé là có giới hạn, chúng tôi sẽ chỉ hoàn lại tiền cho người trả tiền vé hoặc theo yêu cầu của người trả tiền vé.

10.1.3 Trừ trường hợp vé bị mất, chúng tôi chỉ hoàn tiền khi hành khách nộp lại tất cả Vé và Tờ vé chưa sử dụng.

10.2      GIÁN ĐOẠN ĐƯỜNG BAY/ BẮT BUỘC HOÀN TIỀN 

10.2.1 Nếu chúng tôi hoặc các nhà khai thác chuyến bay hủy chuyến, hoặc không vận hành chuyến bay một cách hợp lý theo lịch trình, hoặc không dừng tại điểm đến hoặc điểm quá cảnh, khiến hành khách bị lỡ chuyến bay kết nối trong vé kết hợp, thì theo Điều 10.2.3, số tiền hoàn lại sẽ được tính như sau:

10.2.1.1 Nếu chưa có chặng bay nào của vé được sử dụng thì tiền hoàn lại sẽ tương đương với tiền khách đã thanh toán (bao gồm, thuế, phí);

10.2.2 Nếu vé đã được sử dụng một phần thì phần tiền hoàn lại sẽ cao hơn:

10.2.2.1 Giá vé một chiều (không tính phần chiết khấu được áp dụng và phí, nhưng bao gồm các khoản thuế áp dụng, lệ phí của chính phủ và sân bay) tính từ địa điểm bị gián đoạn tới điểm đến hoặc điểm dừng tiếp theo;

10.2.2.2  Phần tiền chênh lệch giữa giá vé đã thanh toán và giá vé của hãng chuyên chở đã sử dụng (bao gồm cả thuế áp dụng, chi phí của chính phủ và sân bay).

10.2.3 Trong trường hợp phải hủy chuyến bay, hoặc không kết nối được với những chuyến bay chuyển tiếp như được đề cập trong Điều 10.2.1 do những các tình huống vượt quá sự kiểm soát của chúng tôi, cho dù hàng khách đã làm thủ tục check-in hay chưa, thì hành khách có các lựa chọn như trong Điều 9.2.1. Nếu vé của hành khách là vé không hoàn tiền thì hành khách sẽ được nhận ưu đãi có thời hạn 12 tháng cho chặng bay không thể hoàn tiền. Chúng tôi có thể khấu trừ một khoản phí dịch vụ từ khoản ưu đãi cho chi phí quản lý.

10.3      HOÀN TIỀN TỰ NGUYỆN

Nếu trường hợp của hành khách được quyết định hoàn tiền vì những lý do khác ngoài những điều được quy định tại Điều 10.2 và theo đúng quy định về giá vé, thì số tiền hoàn lại sẽ như sau”:

10.3.1 Nếu vé chưa được sử dụng, hành khách sẽ được hoàn tiền tương đương với giá vé đã thanh toán (bao gồm bất kỳ khoản thuế áp dụng, chi phí của chính phủ và sân bay), trừ đi phí dịch vụ áp dụng và phí hủy vé;

10.3.2 Nếu một phần của vé đã được sử dụng, khoản tiền hoàn lại cho khách sẽ tương đương với khoản chênh lệch giữa giá vé đã được thanh toán và giá vé được áp dụng cho chặng bay giữa các điểm mà khác đã sử dụng (bao gồm thuế áp dụng và  chi phí) trừ đi phí dịch vụ và phí hủy vé.

10.4      HOÀN TIỀN CHO VÉ BỊ MẤT

10.4.1 Nếu Vé giấy bị mất hoặc một phần của Vé bị mất, hành khách phải cung cấp cho chúng tôi bằng chứng đầy đủ về vụ việc và phải thanh toán một khoản phí, việc hoàn trả tiền vé (bao gồm thuế và phí áp dụng) sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian được chúng tôi quy định, với các điều kiện sau:

10.4.1.1 Vé bị mất hoặc một phần của Vé bị mất chưa được sử dụng, chưa được hoàn tiền và thay thế; và  

10.4.1.2 Hành khách được chúng tôi hoàn tiền được yêu cầu phải hoàn lại cho chúng tôi khoản tiền đã nhận nếu bị phát hiện ra hành vi gian dối hoặc vé bị mất hoặc một phần vé bị mất đã bị sử dụng.

10.5      QUYỀN TỪ CHỐI HOÀN TIỀN

10.5.1 Chúng tôi có thể từ chối hoàn tiền cho hành khách nếu như yêu cầu hoàn tiền được đưa ra  sau ngày Vé hết hiệu lực.

10.5.2 Chúng tôi có thể từ chối hoàn tiền cho những Vé đã được chúng tôi hoặc các quan chức năng giữ lại làm bằng chứng về ý định rời khỏi một quốc gia của hành khách, trừ phi hành khách chứng minh mình được phép ở lại nước sở tại hoặc hành khách chứng minh là sẽ rời khỏi quốc gia đó bởi hãng vận chuyển khác hoặc bằng phương tiện vận chuyển khác.

10.5.3 Nếu như hành khách bị từ chối vận chuyển vì những lí do được mô tả trong các Điều 7.1.6 hoặc 7.1.10, chúng tôi có quyền sử dụng số tiền mà khách đã trả cho chuyến bay mà khách bị từ chối vận chuyển để cấn trừ vào số tiền nợ của hành khách đối với các chuyến bay trước đó.

10.5.4 Trong trường hợp hành khách có vấn đề khẩn cấp về y tế, yêu cầu chúng tôi phải hủy, sắp xếp lại hành trình bay hoặc đặt lại lịch bay, phần tiền hoàn lại của Vé của hành khách sẽ được sử dụng để bù đắp vào chi phí làm gián đoạn chuyến bay.

10.6      ĐƠN VỊ TIỀN TỆ

Chúng tôi có quyền hoàn tiền theo phương thức và theo đơn vị tiền tệ mà vé được thanh toán.

10.7      ĐƠN VỊ CÓ THẨM QUYỀN HOÀN TIỀN

Hoàn tiền tự nguyện chỉ được thực hiện bởi Hãng hàng không đã xuất vé cho hành khách hoặc các Đại lý Uỷ quyền của hãng.

11.1      THÔNG TIN CHUNG

Nếu như hành khách trên máy bay có các hành vi gây nguy hiểm cho máy bay hoặc hành khách khác và tài sản trên máy bay, hoặc gây trở ngại cho đội bay khi thực hiện nhiệm vụ của mình, hoặc không tuân theo hướng dẫn của đội bay, bao gồm những hành vi liên quan đến hút thuốc lá, sử dụng ma túy hoặc chất có cồn, hoặc có hành vi có khả năng gây khó chịu, bất tiện, thiệt hại hoặc thương tích cho hành khách khác, đội bay hoặc bất kỳ tài sản nào, kể cả máy bay, chúng tôi sẽ có các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, bao gồm khống chế hành khách. Hành khách bị buộc ra khỏi máy bay tại bất kỳ thời điểm nào, và bị truy tố vì những hành vi vi phạm trên máy bay và chúng tôi có thể quyết định từ chối chuyên chở hành khách trong tương lai.

11.2      THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Hành khách được sử dụng các thiết bị điện tử xách tay nhỏ, có khối lượng nhẹ trên máy bay theo quy định tại khoản 11.2 như sau

11.2.1 Tất cả các thiết bị điện tử có chức năng thu phát tín hiệu phải để ở chế độ bay khi mang lên tàu bay. Nếu không thể tắt chức năng truyền tín hiệu thì hành khách phải tắt nguồn thiết bị. Các chức năng thu phát tín hiệu khác, như Bluetooth và  internet không dây, chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của phi hành đoàn. Nếu có internet không dây, hành khách phải tuân thủ các điều khoản sử dụng hiện hành.

11.2.2 Hành khách có thể mang theo và sử dụng máy tinh xách tay, máy chơi game, máy nghe nhạc MP3 trong chuyến bay, nhưng hành khách phải tắt thiết bị khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh. Đồng thời, phải cất giữ các thiết bị khi có yêu cầu.

11.2.3 Hành khách có thể sử dụng máy ảnh, máy ghi âm hoặc các thiết bị chụp ảnh để sử dụng cho mục đích cá nhân. Hành khách có thể chụp ảnh, quay phim hoặc quay phim người khác khi có sự đồng ý của họ. Hành khách phải tuân thủ các chỉ dẫn của phi hành đoàn khi sử dụng máy ảnh hoặc thiết bị nhiếp ảnh khi ở trên tàu.

11.2.4 Máy trợ thính, máy điều hòa nhịp tim và bất kỳ dụng cụ hỗ trợ sinh lý có thể được sử dụng mà không bị hạn chế.  

12.1      Theo luật pháp hiện hành, nếu chúng tôi đồng ý cung cấp các dịch vụ bổ sung hoặc thay thế (bao gồm cả vận chuyển mặt đất), chúng tôi và các nhà khai thác chuyến bay sẽ không có nghĩa vụ đối với các dịch vụ này trừ khi do sự sai sót của chúng tôi trong việc thực hiện theo Đạo luật Bảo lãnh người tiêu dùng năm 1993 (New Zealand).

12.2       Nếu chúng tôi sắp xếp cho công ty khác cung cấp các dịch vụ bổ sung (bao gồm vận chuyển mặt đất) cho hành khách, thì các điều khoản và điều kiện của công ty cung cấp dịch vụ bổ sung như trên (bao gồm vận chuyển mặt đất) sẽ được áp dụng cho hành khách. Các điều kiện này sẽ được chúng tôi cung cấp cho hành khách theo yêu cầu. 

13.1      THÔNG TIN CHUNG

13.1.1  Hành khách phải có trách nhiệm cung cấp tất cả các giấy tờ cần thiết và thị thực tuân thủ tất cả luật pháp, quy định, yêu cầu và các quy tắc và hướng dẫn của các quốc gia sẽ bay đến, bay đi hoặc quá cảnh.

13.1.2   Chúng tôi và các Nhà điều hành chuyến bay của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những hậu quả nếu như hành khách không có đủ các giấy tờ hoặc thị thực theo đúng luật pháp, quy định, quy tắc hoặc hướng dẫn như trên.  

13.1.3   Hành khách được khuyến cáo nên tự tìm hiểu về các vấn đề và tình trạng tại điểm đến trước khi bắt đầu hành trình bay. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho tình trạng an toàn, hay bất kỳ điều kiện, vấn đề nào khác tại bất kỳ điểm đến nào.

13.2      GIẤY TỜ DU LỊCH

Trước khi bắt đầu hành trình bay, hành khách phải xuất trình giấy thông hành, nhập cảnh, giấy khám sức khoẻ và các giấy tờ khác theo yêu cầu của luật pháp tại các quốc gia liên quan và cho phép chúng tôi sao lưu các bản sao đó. Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển nếu hành khách không tuân thủ các yêu cầu này.

13.3      TỪ CHỐI NHẬP CẢNH

Nếu hành khách bị từ chối nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia nào, thì hành khách sẽ phải chi trả cho chúng tôi chi phí vận chuyển hành khách từ địa điểm đó. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ khoản phí trả trước, chưa sử dụng hoặc ký quỹ của hành khách để cấn trừ vào phí vận chuyển này. Tiền vé vận chuyển đến địa điểm từ chối nhập cảnh sẽ không được chúng tôi hoàn lại.

13.4      TRÁCH NHIỆM CỦA HÀNH KHÁCH ĐỐI VỚI TIỀN PHẠT, CHI PHÍ TẠM GIAM V.V.

Nếu chúng tôi được yêu cầu phải trả tiền phạt hoặc phải chịu bất kỳ chi phí nào do hành khách bị từ chối nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia, hoặc do hành khách không tuân thủ luật, quy định, mệnh lệnh, quyết định, yêu cầu hoặc các yêu cầu đi lại khác của bất kỳ quốc gia nào, hành khách sẽ hoàn trả cho chúng tôi tất cả khoản tiền đã được chúng tôi thanh toán hoặc chi phí phát sinh. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ khoản phí trả trước, chưa sử dụng hoặc ký quỹ của hành khách để cấn trừ vào các khoản phí này.

13.5      KIỂM TRA HẢI QUAN

Nếu được yêu cầu, hành khách sẽ phải tham gia kiểm tra hành lý cùng với hải quan hoặc các cơ quan nhà nước khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại xảy ra trong quá trình kiểm tra hoặc do việc hành khách không tuân thủ các yêu cầu trên. Hành khách đồng ý chịu sự kiểm tra an ninh của Cơ quan An ninh Hàng không, các quan chức của chính phủ hoặc sân bay, của Hãng vận chuyển hoặc của chúng tôi.

14.1      Những chuyến bay do chúng tôi và các hãng khác cùng khai thác trong cùng một Vé, hay còn lại Vé kết hợp được xem là một dịch vụ hợp nhất theo như Công ước Montreal.

14.2      Khi chúng tôi tham gia vận chuyển khách liên tuyến, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tai nạn hoặc chậm trễ trong những chặng bay được thực hiện bởi các hãng hàng không khác. Trường hợp chúng tôi là hãng vận chuyển duy nhất, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về tai nạn gây ra thương tích hoặc tử vong xảy ra trên máy bay, hoặc trong quá trình khách cất cánh hoặc hạ cánh. Trường hợp chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ ký hợp đồng nhưng không thực hiện bất kỳ chặng nào của hành trình, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cho tai nạn gây ra thương tích hoặc tử vong xảy ra trong bất kỳ giai đoạn của quá trình của vận chuyển, trong khi trên máy bay, hoặc trong quá cất cánh hoặc hạ cánh.

15.1     Trách nhiệm của chúng tôi cho mỗi chuyến bay liên quan đến hành trình của hành khách sẽ được xác định bởi các điều kiện vận chuyển tương ứng.

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ

15.2      Trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến hành khách theo Điều 15 và khiếu nại liên quan đến hành lý theo Điều 8.11 phát sinh từ các chuyến bay quốc tế như được định nghĩa trong Điều 1, chúng tôi sẽ áp dụng các điều khoản của Công ước Montreal. Quyền của hành khách, quyền lợi và nghĩa vụ chúng tôi sẽ được trình bày ở Công ước Montreal như trong Phụ lục 6 của Đạo luật Hàng không dân dụng 1990. Các điều khoản của Công ước Montreal sẽ được áp dụng cho tất cả các chuyến bay quốc tế do chúng tôi thực hiện bất kể có hoặc không các công ước nào khác có thể áp dụng cho hành trình của hành khách.

15.3     Trách nhiệm của chúng tôi đối với các yêu cầu bồi thường liên quan đến việc hành khách tử vong, hành khách bị thương tích hoặc thương tật cơ thể khác không được vượt quá 113.100 đô la Singapore như được định nghĩa trong Điều 15.11 nếu chúng tôi chứng minh rằng thiệt hại đó không phải do sơ suất hoặc lỗi của chúng tôi, hoặc nhân viên của chúng tôi, hoặc đại lý của chúng tôi, hoặc hoàn toàn là do sơ suất hoặc thiếu sót của một bên thứ ba.

15.4      Trách nhiệm của chúng tôi đối với hành khách được quy định tại Điều 15.2 chỉ áp dụng đối với những khiếu nại của hành khách, hoặc trong trường hợp hành khách tử vong là bất kỳ người nào có quyền yêu cầu bồi thường về theo luật pháp, ngoài ra không áp dụng cho bất kỳ yêu cầu bồi thường của cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức tương tự nào dù cho được ủy quyền hay không. Bất kỳ khiếu nại nào được ủy quyền sẽ được xác định theo các quy định của luật hiện hành.

15.5     Nếu chúng tôi chứng minh được thiệt hại là do hành khách bị thương tật hoặc hành khách đã tử vong gây ra, chúng tôi sẽ được miễn trừ toàn bộ hay một phần trách nhiệm pháp lý theo luật pháp hiện hành.

15.6      Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ bệnh tật, thương tật hoặc khuyết tật, bao gồm cả tử vong, do tuổi tác hoặc tình trạng thể chất sẵn có của hành khách.

VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

15.7      Đối với những chuyến bay  và những dịch vụ khác do chúng tôi thực hiện trong phạm vi New Zealand, trách nhiệm của chúng tôi sẽ giới hạn trong phạm vi của Phần 9B của Luật hàng không dân dụng 1990 và Bộ luật về Hợp Đồng và Thương Mại 2017 (Điều 5) hoặc bất kỳ văn bản luật kế nhiệm.  Trách nhiệm đối với thương tích cá nhân hoặc tử vong của hành khách có thể bị loại trừ theo Đạo luật Phòng chống, Chấn thương, Phục hồi và Đền bù năm 2001 và  bất kỳ đạo luật kế nhiệm. Theo Điều 17, Đạo luật Bảo lãnh người tiêu dùng năm 1993 cũng có thể áp dụng cho việc vận chuyển trong trường hợp này.

THUẬT NGỮ CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

15.8    Các điều kiện này, bao gồm quyền miễn trừ trách nhiệm và nghĩa vụ chịu trách nhiệm có giới hạn được áp dụng cho Đại lý được ủy quyền của chúng tôi, Nhà điều hành, nhân viên và đại diện của chúng tôi cũng giống như áp dụng cho chúng tôi. Tổng trách nhiệm từ chúng tôi, Đại lý được ủy quyền, nhân viên và đại diện của chúng tôi sẽ không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm của chúng tôi.

THIỆT HẠI HẬU QUẢ

15.9     Trách nhiệm của chúng tôi chỉ được giới hạn cho những tổn thất đã được chứng minh. Theo Công ước Montreal và luật pháp hiện hành, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất điển hình, gián tiếp hoặc do hậu quả.

15.10    Theo mục đích của Điều 8 và Điều 15, giá trị của một đô la Singapore quy đổi theo một đơn vị tiền tệ trong một ngày cụ thể là số tiền được Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã ấn định là giá trị của một đô la Singapore quy đổi theo đơn vị tiền tệ (i) trong ngày hôm đó, hoặc (ii) nếu như không xác định được trong ngày hôm đó, thì sẽ được quy đổi theo giá trị vào vào ngày cuối cùng mà số tiền được xác định. Chúng tôi sẽ chấp nhận giá trị của một đô la Singapore như được công bố trên trang web chính thức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong ngày quy định. Địa chỉ internet của trang web của IMF hiện tại http://www.imf.org/external/np/fin/rates/rms_five.cfm nhưng đôi khi nó có thể thay đổi theo thời gian.

15.11   Trừ khi có quy định khác, các điều kiện này sẽ không miễn trừ quyền bảo vệ hoặc loại trừ giới hạn trách nhiệm của chúng tôi theo Công ước Montreal hoặc theo luật pháp hiện hành. Đối với các bên thứ ba, chúng tôi có quyền truy cứu bất kỳ cá nhân nào bao gồm không giới hạn, quyền đóng góp và bồi thường.

16.1      THÔNG BÁO KHIẾU KIỆN 

16.1.1 Nếu hành khách không có bất kỳ khiếu nại nào khi nhận lại hành lý ký gửi tại thời điểm nhận, thì chúng tôi hiểu là hàng lý được vận chuyển trong tình trạng tốt theo như thỏa thuận vận chuyện, trừ phi hành khách chứng minh được điều ngược lại.

16.1.2   Nếu hành khách khiếu nại về việc hành lý bị hư hại, hành khách phải thông báo cho chúng tôi bằng văn bản ngay khi phát hiện ra thiệt hại, và chậm nhất trong vòng bảy (07) ngày từ khi nhận được hành lý ký gửi hoặc trong vòng bảy (07 ) ngày kể từ ngày kết thúc chuyến bay đối với hành lý xách tay. Nếu hành khách yêu cầu bồi thường cho việc chậm trễ hành lý ký gửi, hành khách phải thông báo cho chúng tôi trong vòng 21 ngày kể từ ngày Hành lý ký gửi được chuyển đến hành khách. Tất cả yêu cầu và khiếu kiện phải được lập thành văn bản.

16.2      GIỚI HẠN KHIẾU NẠI

Bất kỳ quyền hạn nào của hành khách đối với thiệt hại sẽ không có hiệu lực nếu như hành khách không có động thái gì trong vòng hai năm kể từ khi kết thúc hành trình bay tại điểm cuối hoặc từ ngày máy bay dự kiến tới điểm cuối hoặc từ ngày hành trình bị gián đoạn. Tòa án sẽ quyết định cách thức tính ngày cho từng trường hợp, tuy nhiên tuân thủ theo quy định của Công ước Montreal.

Nếu như hành khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi với mục đích kinh doanh thì các điều khoản của Đạo luật Bảo lãnh người tiêu dùng năm 1993 (New Zealand) sẽ không áp dụng cho trường hợp này.

Bất kỳ đại lý ủy quyền, nhân viên hay đại diện của hãng cũng không có thẩm quyền sửa đổi hoặc lược bỏ tất cả các điều khoản trên.