Điều kiện và Giá vé Chuyến bay dài

Chuyến bay dài (Long-haul) có nghĩa là bất kỳ chuyến bay quốc tế nào, ngoại trừ các chuyến bay giữa New Zealand và Úc, Honolulu, Bali, Tahiti, Quần đảo Cook, Fiji, Niue, Đảo Norfolk, Samoa, Tonga hoặc Vanuatu.