Điều kiện giá vé Quốc tế Hạng Thương gia

Hạng Thương Gia / Hạng Thương Gia Đặc Biệt
Áp dụng cho chặng bay khởi hành từ Singapore, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan hoặc Việt Nam (trừ khi có quy định khác)

Chương trình Khách hàng thân thiết/ Tích lũy điểm thưởng Airpoints™

 • Được tích lũy điểm vào chương trình Airpoints Dollars và Status Points.
 • Có thể được tích lũy điểm vào thẻ thành viên của các hãng hàng không đối tác.
 • Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo airnewzealand.com.sg/airpoints hoặc đọc kĩ thông tin về Chương trình khách hàng thân thiết.

Quy định về Hủy vé

Đối với vé được xuất từ ngày 1 tháng 3 năm 2018 trở về sau

 • Hạng Thương Gia Đặc Biệt (Business Premier), mã vé C/D/Z - Đối với vé hoàn toàn chưa được sử dụng, phí hủy vé là 200 USD. Đối với vé đã được sử dụng một phần, quý vị sẽ được hoàn tiền sau khi đã trừ khoản vé cho chuyến bay đã được hoàn thành (có hạng vé cùng loại hoặc cao hơn) và trừ phí hủy vé 200 USD.
 • Hạng Thương Gia Tiết Kiệm (Business Saver), mã vé J - Vé không được hoàn tiền.

Đối với vé được xuất trước ngày 1 tháng 3 năm 2018

 • Hạng Thương Gia Đặc Biệt (Business Premier), mã vé C/D/Z - Đối với vé hoàn toàn chưa được sử dụng, phí hủy vé là 150 USD. Đối với vé đã được sử dụng một phần, quý vị sẽ được hoàn tiền sau khi đã trừ khoản vé cho chuyến bay đã được hoàn thành (có hạng vé cùng loại hoặc cao hơn) và trừ phí hủy vé 150 USD.
 • Hạng Thương Gia Tiết Kiệm (Business Saver), mã vé J - Đối với vé hoàn toàn chưa được sử dụng, phí hủy vé là 300 USD. Đối với vé đã được sử dụng một phần, quý vị sẽ được hoàn tiền sau khi đã trừ khoản vé cho chuyến bay đã được hoàn thành (có hạng vé cùng loại hoặc cao hơn) và trừ phí hủy vé 300 USD.

Hành khách được hoàn lại tiền và/hoặc không phạt phí hủy vé trong trường hợp hành khách hoặc thành viên gia đình trực hệ của hành khách bị tử vong.

Lưu ý: Hành khách được hoàn trả toàn bộ vé chưa sử dụng trong trường hợp hành khách tử vong hoặc người thân trực hệ trong gia đình của hành khách tử vong, hoặc người đặt vé cùng chuyến bay với hành khách tử vong, hoặc gia đình trực hệ của người đặt vé cùng chuyến bay với hành khách tử vong. "Gia đình trực hệ" bao gồm: "Vợ/ chồng, con cái (kể cả con nuôi), cha, mẹ, anh, chị, em, ông, bà, cháu, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, anh chị em rể, anh chị em dâu, con rể, con dâu".

Hành khách không có mặt

 • Hạng Thương Gia Đặc Biệt (Business Premier), mã vé C/D/Z - Đối với vé hoàn toàn chưa được sử dụng, phí hủy vé là 300 USD. Đối với vé đã được sử dụng một phần, quý vị sẽ được hoàn tiền sau khi đã trừ khoản vé cho chuyến bay đã được hoàn thành (có hạng vé cùng loại hoặc cao hơn) và trừ phí hủy vé 300 USD.
 • Hạng Thương Gia Tiết Kiệm (Business Saver), mã vé J - Vé không được hoàn tiền.

Đổi vé/ Điều kiện hạn chế

Tất cả các thay đổi phải được thực hiện trước ngày bay. Quý khách cũng có thể phải thanh toán thêm nếu giá vé ban đầu không còn hoặc không được áp dụng. Vé không được chuyển nhượng cho người khác. Quý khách có thể phải thanh toán phí cho việc đổi vé.

Đối với vé được xuất từ ngày 1 tháng 3 năm 2018 trở về sau

 • Hạng Thương Gia Đặc Biệt (Business Premier), mã vé C/D/Z – Được phép đổi vé miễn phí. Nếu có chênh lệch giá vé, hành khách phải thanh toán thêm phí chênh lệch.
 • Hạng Thương Gia Tiết Kiệm (Business Saver), mã vé J – Phí đổi vé là 250 USD mỗi vé và nếu có chênh lệch giá vé thì hành khách phải thanh toán thêm phí chênh lệch.

Đối với vé được xuất trước ngày 1 tháng 3 năm 2018

 • Hạng Thương Gia Đặc Biệt (Business Premier), mã vé C/D/Z và Hạng Thương Gia Tiết Kiệm (Business Saver), mã vé J – Được phép đổi vé miễn phí. Nếu có chênh lệch giá vé, hành khách phải thanh toán thêm phí chênh lệch.

Hành lý

Hạng Thương Gia Đặc Biệt (Business Premier) – mỗi hành khách được mang 3 kiện hành lý (mỗi kiện tối đa 23kg)