Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng Trang Mạng Điện Tử và Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động

Mục này quy định các điều kiện và điều khoản về việc truy cập và sử dụng các trang mạng điện tử, trang mạng điện tử di động, và các ứng dụng dành cho thiết bị di động do Air New Zealand sở hữu và quản lý, gọi chung là "trang mạng điện tử và ứng dụng di động” của chúng tôi.
Cập nhật ngày 19 tháng 3 năm 2018

Khi sử dụng bất kỳ trang mạng điện tử nào của Air New Zealand hoặc khi tải xuống và sử dụng ứng dụng di động của Air New Zealand, quý vị xác nhận rằng quý vị đồng ý với Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng Trang Mạng Điện Tử và Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động và với Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin của Air New Zealand. Nếu quý vị không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang mạng điện tử của chúng tôi và không tải, không sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi.

Quý vị có trách nhiệm tự bảo mật thông tin cá nhân được lưu trữ trên máy tính, trên thiết bị di động hoặc trên các thiết bị khác của quý vị.

Chúng tôi không đảm bảo trang mạng điện tử và các ứng dụng di động của chúng tôi luôn luôn được truy cập và sử dụng. Việc truy cập và sử dụng có thể bị hạn chế hoặc ngăn chặn mà không cần thông báo trước vì lý do bảo trì, vận hành hoặc lý do kỹ thuật.

Quý vị chỉ có thể truy cập và sử dụng các trang mạng điện tử và ứng dụng di động của chúng tôi để kiểm tra thông tin về các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp để phục vụ cho mục đích cá nhân, và giao dịch hợp pháp chính danh với  Air New Zealand mà không được áp dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Quý vị không được sử dụng các trang mạng điện tử hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi để đặt vé trái phép, giả mạo hoặc gian lận, và quý vị cũng không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây cản trở hoạt động bình thường của các trang mạng điện tử hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi.

Việc quý vị sử dụng trang mạng điện tử và ứng dụng di động của chúng tôi phải không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào.

Các thông tin, hình ảnh trên các trang mạng điện tử và ứng dụng di động của chúng tôi đều có bản quyền và được Luật bản quyền bảo hộ, các tên gọi và logo đều được đăng kí quyền sở hữu trí tuệ và được Luật sở hữu trí tuệ bảo hộ. Air New Zealand giữ quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu đối với các phần mềm, công nghệ, quy trình, thông tin, hình ảnh và sản phẩm trên các trang mạng điện tử và ứng dụng di động của chúng tôi. Quý vị không được sử dụng, sao chép, giám sát, sửa đổi, truyền tải, lưu trữ, trích xuất, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ thông tin, hình ảnh nào được hiển thị hoặc được truy cập thông qua trang mạng điện tử hoặc ứng dụng di động của chúng tôi nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Air New Zealand; trừ khi quý vị in (hoặc tải xuống máy tính hoặc thiết bị di động) bản sao của thông tin liên quan trực tiếp đến vé mà quý vị đã đặt, hoặc thông tin liên quan trực tiếp sản phẩm, dịch vụ quý vị đã mua hoặc thực sự có ý định mua.

Chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập hoặc ngăn chặn việc truy cập và sử dụng các trang mạng điện tử và/ hoặc ứng dụng di động của chúng tôi bất kỳ lúc nào nếu chúng tôi tin rằng quý vị đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào quy định tại Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng Trang Mạng Điện Tử và Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động.

Việc sử dụng các tính năng, sản phẩm và dịch vụ do các đối tác thứ ba cung cấp trực tiếp trên các trang mạng điện tử và ứng dụng di động của chúng tôi, hoặc các tính năng, sản phẩm và dịch vụ của các đối tác thứ ba được truy cập thông qua trang mạng điện tử và ứng dụng di động của chúng tôi phải tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện của từng đối tác tương ứng cho từng tính năng, sản phẩm và dịch vụ. Các điều khoản và điều kiện của các đối tác có thể quy định, nhưng không bao gồm tất cả, quyền sở hữu, sử dụng và truy cập vào các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ của đối tác. Ví dụ: việc sử dụng dịch vụ bản đồ do Bing cung cấp cho khách hàng của chúng tôi phải tuân theo điều khoản sử dụng Bing Maps.

Các trang mạng điện tử và ứng dụng di động của chúng tôi có chứa thông tin quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ và các đường dẫn liên kết tới (và chức năng giải mã dữ liệu của) các trang mạng điện tử của các đối tác thứ ba. Air New Zealand không chịu trách nhiệm về các trang mạng điện tử hoặc các sản phẩm, dịch vụ của các đối tác và không có nghĩa vụ đối với các giao dịch của quý vị với các đối tác. Quý vị chịu toàn bộ trách nhiệm khi giao dịch với các đối tác thứ ba và việc quý vị sử dụng trang mạng điện tử, ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Nếu Air New Zealand hỗ trợ quý vị trong việc đặt vé với đối tác thứ ba; hoặc trong việc mua và sử dụng ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ của đối tác thứ ba, chúng tôi chỉ có tư cách là đại lý cho đối tác thứ ba.

Theo các điều khoản của luật bảo vệ người tiêu dùng, Air New Zealand không chịu trách nhiệm (do sơ suất, sai phạm, vi phạm hợp đồng, hoặc tương tự) về bất kỳ tổn thất hoặc mất mát nào (bao gồm tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp, thiệt hại gián tiếp hoặc hậu quả phát sinh) xuất phát từ hoặc có liên quan tới:

 • việc quý vị hoặc bất kì ai khác sử dụng (hoặc không thể sử dụng) các trang mạng điện tử hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi; và / hoặc
 • lỗ hổng bảo mật của máy tính, thiết bị di động hoặc các thiết bị khác của quý vị, hoặc việc các đối tác thứ ba truy cập trái phép bất kỳ thông tin nào được lưu giữ trên máy tính, thiết bị di động hoặc các thiết bị khác của quý vị

Không có bất kỳ một quy định nào trong Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng Trang Mạng Điện Tử và Ứng Dụng Di Động sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với các tổn thất nhân mạng hay thương tổn gây ra bởi các hành vi bất cẩn hoặc hành vi sai trái cố ý và cố tình đưa ra các xác nhận sai lệch.

Khi sử dụng bất kỳ trang mạng điện tử nào của Air New Zealand, hoặc khi tải xuống và sử dụng một ứng dụng di động của Air New Zealand, quý vị cho phép Air New Zealand thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của quý vị theo Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin và các quy định trong Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng Trang Mạng Điện Tử và Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động.

Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của quý vị (bao gồm cả thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi và những thông tin chúng tôi có được từ các đối tác thứ ba) cho các mục đích như quy định cụ thể trong Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin. Ví dụ:

 • cải tiến chất lượng dịch vụ và/ hoặc các tiện ích mà chúng tôi cung cấp cho quý vị;
 • xây dựng mối quan hệ giữa quý vị và Air New Zealand, bao gồm cả việc giới thiệu các chương trình quảng bá các sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi của Air New Zealand và của các đối tác thứ ba;
 • khi quý vị là thành viên chương trình Airpoints, thành viên chương trình Koru, có tài khoản đăng nhập tại myairnz, hoặc đã đăng ký vào cơ sở dữ liệu grabaseat hoặc Ưu Đãi Đặc Biệt của chúng tôi, chúng tôi kết hợp tất cả thông tin chúng tôi thu thập được từ máy tính, thiết bị di động hoặc các thiết bị khác của quý vị với các thông tin mà chúng tôi thu thập được về quý vị, ví dụ lịch sử đặt vé của quý vị với chúng tôi, điểm tích lũy Airpoints của quý vị hoặc thông tin về thành viên Koru, thông tin mà chúng tôi thu thập từ các đối tác thứ ba phù hợp với Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin và các thông tin sẵn có trên truyền thông đại chúng (ví dụ, thông tin trong các danh bạ công cộng và thông tin sẵn có trên mạng xã hội). Sự kết hợp thông tin này nhằm để tìm hiểu về sở thích và thói quen của quý vị để chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị những trải nghiệm trực tuyến tốt hơn và phù hợp với quý vị hơn, để chúng tôi cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như xác định các chương trình khuyến mãi phù hợp mà quý vị có thể quan tâm;
 • phân tích thống kê, nghiên cứu thị trường và các phân tích nhằm cải tiến chất lượng kinh doanh;
 • thực hiện và phát triển chiến lược kinh doanh của chúng tôi; và
 • cho bất kỳ mục đích nào khác mà quý vị cho phép.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho các đối tác thứ ba theo như các điều khoản tại Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin của chúng tôi. Ví dụ, thông tin cá nhân của quý vị có thể được cung cấp cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi bao gồm các công ty tiếp thị và quảng cáo, các công ty xử lý dữ liệu và các công ty phân tích dữ liệu để họ thay mặt chúng tôi tiến hành nghiên cứu và phân tích thị trường nhằm phục vụ cho các chương trình kinh doanh, tiếp thị, quảng cáo, để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về sở thích của quý vị, thực hiện những phân tích cải tiến kinh doanh,   gửi cho quý vị thông tin về các chương trình phù hợp mà quý vị có thể quan tâm, và cho bất kỳ mục đích nào khác được mô tả trong Quy Định Về Bảo Mật Thông Tin.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Air New Zealand không bảo đảm (rõ ràng hay ngụ ý), và không cam đoan, đối với:

 • sự hiện diện đầy đủ của các trang mạng điện tử, ứng dụng di động, các chức năng trang mạng điện tử và các chức năng của ứng dụng di động để quý vị sử dụng;
 • việc quý vị không thể truy cập hoặc sử dụng trang mạng điện tử hoặc ứng dụng di động của chúng tôi do không có sóng internet hoặc không có kết nối mạng;
 • sự gián đoạn, lỗi hệ thống và lỗi kỹ thuật của trang mạng điện tử và ứng dụng di động vẫn có thể thỉnh thoảng xảy ra;
 • vi rút và các yếu tố độc hại khác có thể có mặt trên các trang mạng điện tử, phần mềm và máy chủ và các ứng dụng di động; và
 • trang mạng điện tử, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của các đối tác thứ ba.

Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng Trang Mạng Điện Tử và Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động này được quy định và được diễn giải theo luật của New Zealand và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào. Quý vị và Air New Zealand đồng ý với thẩm quyền tối cao của tòa án New Zealand liên quan đến bất kỳ hành động pháp lý nào có thể phát sinh từ việc quý vị sử dụng các trang mạng điện tử, các ứng dụng di động của chúng tôi, hoặc liên quan đến những quy định của Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng Trang Mạng Điện Tử và Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động.

Chúng tôi có thể thay đổi Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng Trang Mạng Điện Tử và Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động bất kì lúc nào. Khi thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng Trang Mạng Điện Tử và Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động trên trang mạng điện tử của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ chỉ ra ngày cập nhật gần nhất.

Nếu bản dịch của Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng Trang Mạng Điện Tử và Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động được trình bày bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh của Các Điều Kiện và Điều Khoản Sử Dụng Trang Mạng Điện Tử và Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động này và phiên bản chuyển ngữ của bất kỳ bản dịch nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.