Cam kết về bảo mật

‘Tôn trọng bảo mật & hành động đúng đắn’
Cập nhật vào ngày 8/5/2017

Chúng tôi thành lập trung tâm bảo mật này để giúp khách hàng hiểu về cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân  khi khách hàng làm việc với chúng tôi. Tại đây khách hàng có thể tìm hiểu tất cả những gì cần biết về thông tin cá nhân của khách hàng mà chúng tôi thu thập, sử dụng, và chia sẻ. Khách hàng cũng có thể tìm hiểu về các quyền kiểm soát mà khách hàng sở hữu đối với các thông tin mà khách hàng đã tin tưởng cung cấp cho chúng tôi, cũng như về các nghĩa vụ của chúng tôi đối với việc bảo vệ các thông tin này.  Chúng tôi tạo điều kiện để khách hàng liên hệ với chúng tôi khi cần thiết.

Là một hãng hàng không quốc tế, chúng tôi cần phải thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng để từ đó cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm du lịch hàng không tốt nhất và để đảm bảo sự an toàn cho khách hàng và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ thông tin cá nhân mà khách hàng đã ủy thác cho chúng tôi.

Hãng hàng không Air New Zealand đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự thành công của đất nước New Zealand về lĩnh vực môi trường, xã hội và kinh tế. Đây là trách nhiệm hàng đầu mà chúng tôi chỉ có thể hoàn thành với sự tin tưởng của khách hàng, nhân viên, cổ đông, đối tác kinh doanh và của cộng đồng.

Cách chúng quản lí thông tin cá nhân của khách hàng chính là điều kiện tiên quyết để đạt được và duy trì sự tin cậy.

Chúng tôi hiểu rằng khách hàng chỉ đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi khi khách hàng tin tưởng việc chúng tôi “tôn trọng bảo mật và hành động đúng đắn”. Đó là cam kết về bảo mật của chúng tôi đối với khách hàng. Chúng tôi luôn tin rằng khách hàng là trọng tâm của tất cả mọi thứ chúng tôi đang thực hiện và lập ra các quy tắc về hành vi bảo mật sẽ giúp chúng tôi luôn ghi nhớ điều đó. Cam kết về bảo mật của chúng tôi luôn được áp dụng đầy đủ khi khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Thông qua trung tâm bảo mật, khách hàng có thể đặt câu hỏi, thắc mắc, hoặc yêu cầu và phản hồi với chúng tôi.

Hãng hàng không Air New Zealand được công nhận là tổ chức chịu trách nhiệm thu thập và sử dụng thông tin cá nhân với mục đích cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đã được trình bày trong trung tâm bảo mật.

Ngoài tiếng Anh, chúng tôi có cung cấp các phiên bản khác bằng những ngôn ngữ khác. Trong trường hợp, các phiên bản ngôn ngữ khác có chỗ khách hàng chưa hiểu rõ, vui lòng tham khảo phiên bản tiếng Anh.

Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về những thay đổi trong luật pháp hoặc hoạt động của hãng tại trung tâm bảo mật. Khách hàng nên truy cập thường xuyên để được cập nhật.

Khi khách hàng truy cập và sử dụng ứng dụng trực tuyến và di động của chúng tôi, khách hàng đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân đã được đề cập như trên. Tuyên bố về bảo mật của hãng hàng không Air New Zealand cũng được áp dụng trong trường hợp này.

Yêu cầu bảo mật của Air New Zealand

Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là một điều không dễ dàng. Vì vậy, chúng tôi đưa ra 05 yêu cầu cụ thể để áp dụng cho khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trên toàn thế giới.

Những yêu cầu này phản ánh quy tắc làm việc của chúng tôi và khách hàng có thể tham khảo tại bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi. Những quy tắc này là kim chỉ nam cho cam kết “tôn trọng bảo mật & hành động đúng đắn” của chúng tôi. 

1. Vận hành an toàn, có trách nhiệm và đáng tin cậy

 • Chúng tôi xác định rõ vai trò, trách nhiệm bảo mật cho từng thành viên trong tổ chức từ mức lãnh đạo trở xuống
 • Chúng tôi có văn phòng bảo mật toàn cầu với đội ngũ nhân viên và đối tác để thiết kế các dịch vụ và sản phẩm cân nhắc và xử lí các vấn đề về bảo mật.

2. Hành động minh bạch, trung thực và rõ ràng

 • Chúng tôi luôn minh bạch về lí do tại sao chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin khách hàng, và chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi luôn thực hiện điều này theo đúng các yêu cầu về pháp luật.
 • Chúng tôi công bố rõ ràng thông qua trung tâm bảo mật (và những kênh thông tin khác) để giải thích về cách thức chúng tôi thu thập thông tin và các tổ chức mà chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin.
 • Chúng tôi cung cấp cho khách hàng quyền truy cập và cập nhật những thông tin cá nhân đã chia sẻ với chúng tôi với mục đich đảm bảo tính chính xác của thông tin.

3. Bảo vệ con người, tài sản và thông tin

 • Chúng tôi tin rằng thông tin cá nhân luôn phải được bảo mật. Vì vậy, chúng tôi luôn nhắc nhở nhân viên về vấn đề này.
 • Chúng tôi làm việc với đội ngũ an ninh và các đối tác để bảo đảm thông tin mà chúng tôi chịu trách nhiệm.
 • Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu xác đáng của khách hàng và kinh doanh.

4. Công bằng và tôn trọng mọi người

 • Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cá nhân thật sự cần thiết và khi chúng tôi sử dụng hoặc chia sẻ thông tin này vì những lí do mới phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng.
 • Nếu có thể, chúng tôi sẽ cho khách hàng quyền kiểm soát những thông tin mà khách hàng đã cung cấp.
 • Chúng tôi luôn nhắm đến mục đích cung cấp cho khách hàng những ưu đãi riêng biệt và hữu ích.
 • Chúng tôi luôn hoan nghênh những phản hồi và đóng góp về cách thức chúng tôi xử lí thông tin.

5. Tuân thủ theo luật pháp

 • Chúng tôi tôn trọng và tuân thủ những giá trị toàn cầu cốt lõi về bảo mật.
 • Chúng tôi theo dõi các thay đổi về luật trên toàn cầu có thể ảnh hưởng đến vấn đề bảo mật và nếu cần thiết chúng tôi sẽ thay đổi cách tiếp cận của chúng tôi về vấn đề bảo mật.